Fondurile disponibile pentru investiţii în sectorul zootehnic, solicitate integral

0
249

zootehnieAFIR anunţă că fondurile alocate în sesiunea de primire a proiectelor pentru sectorul zootehnic, prin submăsura (sM) 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, au fost epuizate înainte de termenul limită de depunere, respectiv data de 31 iulie 2017.

AFIR a primit on-line, în sesiunea din acest an, pe pagina oficială de internet, www.afir.info, pentru sM 4.1, sectorul zootehnic, 115 solicitări de finanţare în valoare totală nerambursabilă de peste 121 de milioane de euro. Alocarea financiară, disponibilă pentru sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanţare a investiţiilor în sectorul zootehnic a fost de 60 de milioane de euro.

„După ce la începutul acestei luni, au fost solicitate integral fondurile alocate pentru sectorul vegetal şi pentru zona montană, ieri au fost epuizate şi fondurile pentru investiţii în sectorul zootehnic, finanţate prin submăsura 4.1 din PNDR 2020. Subliniez faptul că, oportunitatea şi calitatea investiţiilor trebuie să primeze şi îmi doresc ca fondurile europene să fie alocate pentru finanţarea celor mai bune investiţii, care vor asigura dezvoltarea durabilă pe termen lung a mediului rural. Din acest motiv, mă bucură faptul că au fost depuse suficient de multe proiecte, astfel încât să putem selecta pentru finanţare doar acele proiecte cu punctajul cel mai mare”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian – Ionuţ Chesnoiu.

Precizăm că depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunţul de lansare deoarece valoarea publică totală a cererilor de finanţare depuse, cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate, a depăşit plafonul de 200% din alocare (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase).

De asemenea, menţionăm că pentru solicitanţii de finanţare în sectorul zootehnic, aferent sM 4.1 din arealul ITI – Delta Dunării, mai sunt disponibile fonduri în valoare de aproximativ 29 de milioane de euro. Totodată, mai sunt disponibile fonduri pentru depunerea cererilor de finanţare în sectorul ferme de familie, data limită fiind 31 iulie 2017. Valoarea fondurilor disponibile pentru investiţii în fermele de familie este de circa 15 milioane de euro.

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investiţii în exploataţii agricole a fost lansată în data de 3 mai 2017. În cadrul acestei sesiuni, au fost depuse proiecte de finanţare pentru mai multe tipuri de investiţii eligibile prin sM 4.1. Dintre acestea, amintim: înfiinţare fermă avicolă, modernizare fermă de vaci, modernizare şi dotare fermă de îngrăşare a mieilor, înfiinţare fermă de reproducere a suinelor, înfiinţare fermă de îngrăşare tăuraşi, dar şi achiziţionarea de utilaje în cadrul fermei zootehnice.