Direcţia Agricolă Dolj, reorganizare prin centralizare

0
93

proiectCamera Deputaţilor a reuşit, după mai multe tergiversări, să treacă proiectul normativ cu privire la reorganizarea Direcţiilor pentru Agricultură. Astfel, cei de la Consultanţă agricolă vor intra în noua schemă a DAJ Dolj. Lor li se vor adăuga şi cei de la Inspecţii, Verificare şi Control. O nouă schemă administrativă, ce va duce aproape la o triplare a numărului de angajaţi, ajunând la aproximativ 44 de salariaţi în cadrul viitoarei Direcţiei pentru Agricultură Dolj. Cum angajări s-au mai făcut în ultimele săptămâni la structurile ce vor fi absorbite de DAJ Dolj, surprize pot apare, mai ales că organigrama noii direcţii agricole va fi stabilită unitar prin ordin al ministrului de resort, deşi tot legea prevede că nimeni din instituţiile ce vor trece la actuala DAJ nu va rămâne pe dinafară.

          Având în vedere necesităţile sectorului agricol, respectiv obiectivele/măsurile cuprinse în strategia sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung, este necesar ca structurile aflate în subordinea MADR să funcţioneze unitar. Reorganizarea DAJ conduce la eficientizarea şi operaţionalizarea activităţii din administraţia publică agricolă şi creează o autoritate cu atribuţii extinse în domeniul agricol, care să asigure informarea/organizarea acţiunilor întreprinse în beneficiul fermierilor.

          Pe acest fundament, se înfiinţează Direcţia pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură judeţene, Oficiilor de studii pedologice şi agrochimice, patrimoniului şi personalului Caselor Agronomului, care se desfiinţează. În subordinea MADR, prin Direcţia pentru agricultură, funcţionează OSPA, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată din fonduri proprii.

Teoretic, nimeni nu-şi pierde jobul

Numărul maxim de posturi pentru fiecare direcţie pentru agricultură studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Numărul de posturi se constituie prin însumarea numărului de posturi aferent instituţiilor desfiinţate. Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiilor pentru agricultură se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Numai că, la nivelul Doljului, Direcţia pentru Agricultură are un total de 10 angajaţi, Camera Agricolă – 28 de salariaţi, iar Compartimentul Judeţean de Inspecţii, Verificare şi Control – 6 angajaţi. Ar rezulta, o nouă organigramă a viitoarei Direcţii pentru Agricultură Dolj, cu 44 de salariaţi!

La muncă mai multă, salarii mai mari

Legislaţia în vigoare pentru sectoarele de activitate ale MADR prevede o serie de atribuţii care au fost îndeplinite, la nivel judeţean, de către structura numită Direcţia pentru Agricultură Judeţeană. Gestionarea tuturor informaţiilor cuprinse în această legislaţie trebuie să asigure competitivitatea agriculturii şi un grad ridicat de absorbţie al fondurilor europene. Implementarea politicilor naţionale nu poate fi realizată decât într-un sistem unitar.

Or, cum şi angajaţii Direcţiei pentru Agricultură Dolj sunt, deja, angrenaţi în mai multe politici de implementare a programelor agricole europene la nivelul României, este de aşteptat să se ajungă şi la o creştere a cheltuielilor bugetare, îndeosebi cele legate de salarii. Chiar dacă nu lucrează direct cu fondurile europene, în prezent, salariaţii DAJ Dolj implementează programul de reconversie în viticultură şi, în viitorul apropiat, şi cel din pomicultură. Foarte posibil să pretindă şi aceştia acelaşi sporuri consistente la salariu, precum cei de la APIA, AFIR, unde salariile de bază urcă şi cu 75% graţie acestor sporuri.

Cei de la inspecţii trec sub conducere locală

O dispută, cu argumente pro şi contra s-a dat în timpul dezbaterilor din Camera Deputaţilor în legătură cu viitoarea subordonare a Compartimentului monitorizare inspecţii, verificare şi control. Unele voci au pledat pentru trecerea inspectorilor în subordinea directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură, motivând că, de aici, din teritoriu, ei nu pot fi foarte bine controlaţi şi verificaţi. Ca să vezi temere obiectivă?!

Pe de altă parte, se mai vorbeşte că, aceşti inspectorii şi-au făcut foarte bine datoria, dar că, jenând anumite interese financiare ale unora, li s-a dorit scăderea autorităţii şi o trecere a lor în directa subordonare a conducerii executive a Direcţiei Agricole. Despre o astfel de ipoteză, nici Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor, nu poate spune că nu a fost informat. Şi, doar atât, pentru că alte reacţii nu au mai venit.