Direcţia Silvică Dolj, în sprijinul proprietarilor privaţi de pădure

0
100

padureAvând ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier, Direcţia Silvică Dolj în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a statului şi principal prestator de servicii silvice pentru fondul forestier privat din judeţul nostru, este angrenată în această perioadă în acţiuni de preluare a suprafeţelor de pădure privată, în scopul asigurării pazei şi a serviciilor silvice.

Un exemplu elocvent  îl reprezintă preluarea pe bază de contract de prestări servicii silvice a suprafeţei de 330 ha pădure privată, localizată pe raza administrativă a Municipiului Băilesti, scopul principal al acestei acţiuni, ce este în curs de desfăşurare, fiind asigurarea pazei împotriva tăierilor ilegale de arbori şi a păşunatului ilegal.

În acest sens, în data de 24 iunie a.c, la sediul Primăriei Municipiului Băileşti, a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii privind prevenirea şi combaterea  ilegalităţilor din domeniul forestier – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj, Direcţia Silvică Dolj – precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

directia silvica doljŞedinţa de lucru s-a desfăşurat în baza planului comun ,,Scutul Pădurii 2016”, stabilindu-se măsuri concrete pentru creşterea eficienţei activităţilor comune în ceea ce priveşte integritatea fondului forestier naţional, prevenirea şi combaterea faptelor ilegale îndreptate împotriva acestuia, pentru ca în perioada imediat următoare aceste măsuri să fie puse în aplicare.

La data actuală, din cele cca. 27 000 ha fond forestier ce aparţin altor deţinători decât statul, Direcţia Silvică Dolj asigură paza şi celelalte servicii silvice pentru o suprafaţă de 6.900 ha, în scopul aplicării regimului silvic şi gestionării durabile a fondului forestier naţional.