Pregătiri pentru învăţământul profesional

0
246

În vederea certificării calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de trei ani, vor fi derulate mai multe etape, aşa cum stipulează normativele legale aflate în vigoare. Pornind de la acestea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a notificat în teritoriu ceea ce trebuie făcut astfel încât totul să fie în normalitate. Unităţile de învăţământ care pregătesc elevi în calificările profesionale pentru care se organizează examen de certificare a calificării profesionale, în colaborare cu agenţii economici sau instituţiile publice cu care s-au încheiat parteneriate pentru pregătirea practică , întocmesc un set de propuneri de teme referitoare la desăvârşirea cunoştiinţelor în materie, pentru fiecare calificare şcolarizată la nivelul instituţiei de învăţământ. Fiecare temă va fi descrisă într-o fişă specifică, în concordanţă cu standardele în vigoare, ambele urmând să fie propuse, pentru avizare, Consiliului de Administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ şi partenerilor economici, până pe 31 martie, şi transmise Inspectoratului Şcolar Judeţean.