UMF Craiova organizează simulare pentru concursul de admitere din vară

0
280

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează, la mijlocul lunii mai, simularea concursului de admitere pentru programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare.

La simularea concursului de admitere, programată sâmbătă, 14 mai a.c, de la ora 10.00, vor participa un număr maxim de 300 viitori candidaţi, în ordinea înscrierilor.

Pentru programele de studii Medicină şi Medicină Dentară, disciplinele de concurs sunt Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) şi (la alegere) Chimie organică sau Fizică. Pentru programul de studiu Farmacie sunt Chimie organică şi (la alegere) Botanicã sau Biologie (Anatomia şi fiziologia omului). Pentru programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare disciplinele sunt  Biologie (Anatomia şi fiziologia omului).

Înscrierile pentru simulare se încheie pe 12 mai

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a editat culegeri de teste grilă pentru toate disciplinele de concurs şi conţinând variantele corecte de răspuns, care se comercializează prin Reprografia UMF Craiova. La redactarea testelor grilă s-au avut în vedere toate manualele alternative agreate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

          Înscrierea candidaţilor la simularea concursului de admitere se va face la secretariatele facultăţilor în perioada 09-12 mai a.c, între orele 10.00-14.00. Taxa de înscriere la simularea concursului de admitere este de 100 de lei şi trebuie achitată la secretariat în momentul înscrierii candidatului.

Pentru a participa la simularea concursului de admitere candidatul trebuie să depună în momentul înscrierii mai multe acte: cerere tip de înscriere (model cerere), o copie xerox a buletinului/cărţii de identitate şi chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere.

Test grilă de trei ore

Pentru susţinerea simulării ce se va desfăşura, sâmbătă, 14 mai a.c, de la orele 10.00, repartiţia pe săli a candidaţilor va fi afişată la avizierul instituţiei în ziua premergătoare examenului şi pe pagina de web alocată simulării.

Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei. Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor: buletinul/cartea de identitate şi pix cu mina de culoare neagră.

La începutul probei de concurs se va face un instructaj privind modalitatea de desfăşurarea a simulării şi de completare a grilei, fiecare candidat va primi de la şeful de sală un caiet cu subiecte, grila de completare a răspunsurilor (conţine instrucţiunile de marcare)şi hârtie pentru ciorne.

Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore, socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite. Se interzice folosirea de către viitori candidaţi, în timpul probei, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul, precum şi a oricăror surse de inspiraţie pe suport de hârtie, audio sau electronic. Afişarea rezultatelor simulării se va face în ordinea alfabetică a candidaţilor înscrişi.

Anul trecut, peste o mie de candidaţi au participat la admiterea organizată de UMF Craiova

Anul trecut, peste o mie de candidaţi s-au înscris la concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, cei mai mulţi – 673, optând pentru Facultatea de Medicină. Concurenţă mare s-a înregistrat şi la Farmacie, unde au fost şase candidaţi pe loc, dar şi la Medicină Dentară, unde 183 de absolvenţi înscrişi au concurat pentru 35 de locuri. În vara trecută, la Facultatea de Medicină au fost scoase la concurs 210 locuri finanţate de la buget, respectiv 80 la taxă, şi s-au înscris 673 de candidaţi. La Medicină Dentară, pentru cele 35 de locuri (buget) şi 40 (taxă) s-au înregistrat 183 de candidaţi. Concurenţă a fost şi la Farmacie -pentru 29 de locuri la buget şi 70 la taxă, numărul de candidaţi a ajuns la 179. La Asistenţă Medicală numărul de locuri bugetate a fost de 29, în timp ce pentru taxă erau prevăzute 95 de locuri, înscriindu-se 260 de absolvenţi de liceu. Pentru cele 14 locuri de buget şi 10 la taxă de la Moaşe s-au înscris 40 de candidaţi, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare existau 19 locuri la buget şi 10 la taxă, numărul de candidaţi înscrişi fiind de 80. Nu în ultimul rând, la Tehnică Dentară au fost 117 candidaţi pentru cele nouă locuri de la buget şi 35 de la taxă.