Crescătorii de porcine primi bani / Mai sunt câteva zile, când se poate cere ajutorul financiar

0
291

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte cereri pentru ajutorul excepţional reglementat de HG nr. 160/16 martie 2016 destinat crescătorilor de porcine, care deţin exploataţii autorizate sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea, îngrăşarea şi/sau reproducţia porcinelor, înregistrate în RNE.  Termenul limită pentru solicitarea banilor este 8 aprilie a.c.

Ca să poate primi ajutoarele financiare, crescătorii trebuie să fi livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor HG nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015 şi, totodată, au livrat şi/sau au transferat scroafe şi/sau scrofiţe de reproducţie în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Termenul de solicitare expiră în curând

Cererile de solicitare a ajutorului excepţional pentru sectorul de creştere porcine se depun la Centrul judeţene APIADolj până la data de 8 aprilie 2016, inclusiv. Sprijinul financiar destinat fermierilor din sectorul cărnii de porc se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016. Suma totală pentru sectorul de creştere porcine este de 2.372.804 euro, echivalent în lei la cursul BCE din data de 16 octombrie valabil şi pentru data de 17 octombrie 2015, respectiv 4,4167 lei/euro.

Bani se vor acorda, după cum urmează: a) 2.072.804 euro pentru activitatea de creştere şi îngrăşare din exploataţii; b) 300.000 euro pentru activitatea de reproducţie din exploataţii. Beneficiarii care au ferme sub angajament în cadrul Măsura 215 vor depune cereri laAPIADolj unde au depus cererea de ajutor/plată aferentă Măsurii 215 – Pachet (a). Beneficiarii care nu se află sub angajament în cadrul Măsurii 215 – Pachet (a), pot depune cererea de solicitare ajutor excepţional la Centrul judeţeanAPIAunde îşi au înregistrat sediul social.

Documentaţie obligatorie

Actele specifice, care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar, sunt următoarele: a) copii de pe avizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii, copii de pe facturile şi rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015; b) copii de pe facturile de livrare a scrofiţelor de reproducţie, de pe avizele de însoţire a scrofiţelor de reproducţie de la o fermă la alta a aceluiaşi crescător, de pe actul de mutaţie a scrofiţelor de reproducţie la categoria scroafe; c) documentul de mişcare lunară şi cumulată a efectivelor de scroafe, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015; d) fişa urmăririi activităţii la porcine, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015. Pentru livrările efectuate de beneficiarii care au accesat Măsura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – Pachetul a) – Porcine din cadrul PNDR 2007 – 2013, rămân valabile copiile documentelor depuse odată cu deconturile justificative, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 august 2015, pentru această măsură.

 

 Suma cuvenită fiecărui producător agricol, în cazul ajutorului financiar se calculează de cătreAPIAastfel: a) se împarte suma prevăzută la lit. a) la efectivul de porci livraţi şi clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015, dar nu la mai mult de 300 mii de capete pe beneficiar; b) se împarte suma prevăzută la lit. b) la efectivul mediu de scroafe şi/sau la efectivul de scrofiţe de reproducţie, livrate şi/sau transferate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.