AJVPS Dolj, şicanată de braconierii deghizaţi

1
4414

Cu circa 1.700 de membri şi 35 de fonduri cinegetice deţinute şi administrate, însumând peste 320.000 de hectare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Dolj se prezintă mai mult decât reprezentativă în gospodărirea speciilor de vânat greu încercate, îndeosebi prin braconajul îndârjit care se practică. Readucerea tuturor speciilor de vânat din arealele doljene la efectivele optime sau cel puţin rezonabile, prin ansamblul de măsuri adecvate (populări, repopulări, evitarea efectelor consangvinizării şi degenerării populaţiilor), reprezintă nu doar la nivel declarativ linia etică de atitudine a conducerii AJVPS Dolj, prin preşedintele său Cornel Panait. Preceptul cinegetic „adevăraţii vânători îşi ocrotesc vânatul”, pentru mulţi o vorbă în vânt, dovadă numeroasele dosare penale întocmite în Dolj pentru braconaj, atestă că orice drum bun este anevoios şi presărat cu dificultăţi uneori insurmontabile. Problemele protejării şi revigorării fondului cinegetic doljean rămân, oricum am întoarce discuţia, complexe, presupunând aportul conjugat al reprezentanţilor administraţiei publice locale, silvicultorilor, posturilor locale de poliţie şi, evident, al asociaţiilor locale de vânători şi pescari sportivi, între care AJVPS Dolj constituie, cum spuneam, cea mai consistentă din punctul de vedere al efectivului de vânători şi, în acelaşi timp, învestită cu o misiune de etică vânătorească. Cazul la care ne vom referi în cele ce urmează sugerează dimensiunea intereselor unor deghizaţi pseudo-vânători, derapajele de la stufoasa legislaţie în materie, sub discretă protecţie a instituţiilor abilitate.

De unde începe povestea

Prin procesul-verbal nr. 216026/4.02.2011 s-a dispus atribuirea directă a Fondului cinegetic nr. 65 Cernăteşti din judeţul Dolj, în suprafaţă de 8.167 hectare, Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Artemis Craiova, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, invocându-se prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor 1221/1 august 2010 pentru aprobarea regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, care condiţiona un asemenea demers prin solicitarea venită din partea proprietarilor de terenuri din zonă sau a unei asociaţii a proprietarilor de terenuri ce deţin peste 50% din arealul cinegetic. Premergător, prin procesul-verbal din 11.01.2011, întocmit de Asociaţia de proprietari Vraţa, judeţul Mehedinţi, se dispusese primirea de noi membri, respectiv 1.512 persoane din Cernăteşti şi 849 persoane din Sopot. Numai că persoanele respective nu au semnat adeziunea, conform statutului, falsurile fiind dovedite ulterior de organele abilitate ale statului. Împotriva procesului-verbal nr. 216026/4.02.2011 privind atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din Fondul 65 Cernăteşti către AVPS Artemis Craiova, AJVPS Dolj a formulat, în termenul legal, contestaţie. Care a fost admisă prin procesul-verbal 216398/16 februarie 2011 al Comisiei de analiză a contestaţiilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Să mergem mai departe. În perioada 14 aprilie – 16 mai 2011, în sesiunea de atribuire a arealelor cinegetice, AJVPS Dolj a dobândit calitatea de gestionar al Fondului 65, denumit Cernăteşti, în temeiul contractului nr. 27/4786/8 iunie 2011 perfectat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Vâlcea. S-a avut în vedere că AJVPS Dolj face parte din categoria gestionarilor consacraţi. Mai mult, din referatul nr. 224061/DA/16 mai 2011 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră, în conformitate cu prevederile exprese din Legea vânatului şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi Ordinul ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare, reiese că „după analiza dosarelor depuse (…) s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale de atribuire” pentru Fondul cinegetic 65 Cernăteşti către AJVPS Dolj. Şi a fost perfectat contractul de gestiune. Nu s-a formulat vreo contestaţie sau vreo cere de suspendare a atribuirii Fondului Cernăteşti către AJVPS Dolj.

Comisia de analiză a contestaţiilor a făcut lumină. Pentru un timp

Prin procesul-verbal nr. 216398/16 februarie 2011 al Comisiei de analiză a contestaţiilor formulate cu privire la acţiunea de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice s-a dispus că în urma investigaţiilor Asociaţia de proprietari Vraţa (judeţul Mehedinţi) nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul 1221/2010 cu modificările şi completările ulterioare pentru atribuirea Fondului cinegetic 65 Cernăteşti. Decizia era corectă, numai că… n-a durat.

O sentinţă a Curţii de Apel Craiova citită pieziş

Prin Adresa nr. 192734/6 iulie 2012 emisă de Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia generală păduri – către Inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare Râmnicu Vâlcea (ITRSV – Vâlcea) şi spre ştiinţă AJVPS Dolj se arată că AVPS Artemis Craiova a obţinut prin Sentinţa irevocabilă nr. 234/2011 a Curţii de Apel Craiova, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, anularea procesului-verbal nr. 216398/16.02.2011 al Comisiei de analiză a contestaţiilor. Instanţa Curţii de Apel Craiova, prin sentinţa menţionată, aprecia altceva şi anume că prin actul adiţional la Statutul asociaţiei de proprietari Vraţa, judeţul Mehedinţi, numiţii Constantin Bugaru, Dumitru Căpăţână şi Dorel Stăicuţ, toţi din Drobeta-Turnu Severin, s-au asociat în scopul gestionării Fondului cinegetic Salcia (judeţul Mehedinţi) şi al posibilei reasocieri cu alţi gestionari de fonduri cinegetice. Şi astfel îndeplineau condiţiile din ordinul 1221/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Sentinţa Curţii de Apel Craiova nu obliga Ministerul Mediului şi Pădurilor să încheie un alt contract de gestionare a Fondului cinegetic 65 Cernăteşti cu… AVPS Artemis Craiova. Dispozitivul sentinţei nu conţinea nici un fel de referire la o astfel de obligaţie. Reproducem conţinutul dispozitivului hotărârii: „Anulează în parte procesul-verbal nr. 216398/16 februarie 2011 emis de Comisia de analiză a contestaţiilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în ce priveşte punctul II referitor la Fondul cinegetic 65 Cernăteşti, precum şi referatul de aprobare a rezultatelor finale privind atribuirea directă a fondurilor cinegetice nr. 216566/24.02.2011 emis de Direcţia generală de păduri din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, respectiv poziţia 49 din Anexa 2 la acest referat, privitoare la Fondul 65 Cernăteşti”. Cu alte cuvinte, sentinţa invocată nu presupunea un titlu executoriu pentru obligaţia de a încheia un contract de gestionare a Fondului 65 cu un alt gestionar.

Înscrisuri şi declaraţii false

Povestea nu se încheie cu una, cu două. AJVPS Dolj a formulat plângere penală împotriva lui Constantin Bugaru, Dumitru Căpăţână şi Dorel Stăicuţ, toţi din Drobeta-Turnu Severin, considerând, pe bună dreptate, că semnăturile de adeziune a membrilor la Asociaţia de proprietari Vraţa sunt false. Ceea ce era adevărat. Prin Sentinţa penală nr. 17/17 februarie a.c., pronunţată de Judecătoria Filiaşi, în dosarul nr. 1680/230/2011 rămasă definitivă, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva celor enumeraţi mai sus, în calitate de reprezentanţi ai AVPS Artemis Craiova, pentru falsuri în înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, aşa cum rezultă din Adresa 477811/12 iulie a.c., a Secţiei nr.15 Poliţie rurală Filiaşi, remisă AJVPS Dolj, cu referire la dosarul penal nr. 130/P/2011 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiaşi: „Până la data de 12 iulie a.c. au fost puse sub învinuire trei persoane, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Dosarul se află în faza de urmărire penală, urmând ca după definitivarea cercetărilor să fie propusă soluţia legală. Cu alte cuvinte, pseudo-vânătorii deghizaţi erau… penali.

Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca urmare a sentinţei Curţii de Apel Craiova, a dispus rezilierea contractului cu AJVPS Dolj. Numai că în cauza analizată, prin Sentinţa nr. 234/2011 a Curţii de Apel Craiova, administratorul nu a fost obligat să încheie contract cu un alt administrator pentru acelaşi fond cinegetic, cum spuneam, ci doar a fost anulat procesul-verbal nr. 216398/16 februarie 2011 emis de Comisia de analiză a contestaţiilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Avându-se în vedere însă actele noi, mai exact Sentinţa nr. 17/17 februarie a.c. a Judecătoriei Filiaşi, care a admis plângerea formulată de AJVPS Dolj în contradictoriu cu intimaţii Constantin Bugaru, Dumitru Căpăţână şi Dorel Stăicuţ şi, în plus, a dispus verificarea autenticităţii semnăturilor înscrise în tabelul cu adeziunile locuitorilor comunelor Cernăteşti şi Sopot, din Dolj, la Asociaţia de proprietari Vraţa (judeţul Mehedinţi), la care adăugăm Adresa Secţiei nr. 15 de Poliţie rurală Filiaşi, Ministerul Mediului şi Pădurilor nu poate încredinţa un fond cinegetic protejat de lege unor pseudo-vânători deghizaţi, când ei, de fapt, prin comportamentul lor dovedit, sunt, după cum am demonstrat, realmente penali. Mai mult, Ministerul Mediului şi Pădurilor nu poate gira un braconaj travestit, investigat de organele abilitate ale statului şi deja materializat în rezultate concrete. AJVPS Dolj are calitatea de gestionar consacrat, calitate conferită de faptul că de peste 60 de ani are în administrare Fondul cinegetic 65 Cernăteşti. Lipsa unei hotărâri judecătoreşti exprese, care să oblige ministerul mediului şi pădurilor la încheierea contractului pentru fondul cinegetic revendicat şi până la rămânerea definitivă a situaţiei terenurilor „gestionate” de AVPS Artemis, este justificat ca ministerul de resort să nu încheie contractul cu aceasta, pentru că raporturile juridice ar fi marcate de incertitudine. În acelaşi timp, AJVPS Dolj, în perioada în care nu beneficiază de Fondul Cernăteşti, ar putea solicita, îndreptăţit, daune morale.

1 COMENTARIU

  1. Dupa cum spuneati… Împotriva procesului-verbal nr. 216026/4.02.2011 privind atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din Fondul 65 Cernăteşti către AVPS Artemis Craiova, AJVPS Dolj a formulat, în termenul legal, contestaţie. Care a fost admisă prin procesul-verbal 216398/16 februarie 2011 al Comisiei de analiză a contestaţiilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Eeeeee, cu admiterea asta nu prea mai spuneti adevarul…Contestatia a fost respinsa, iar comisia de cercetare a contestatiilor s-a autosesizat( mare greseala, sau sa-i spunem mai bine mare abuz, pentru ca este abuz in serviciu) si a dat dreptate AJVPS care este in gratiile domnului Dan Achim, presedintele Comisiei de cercetare a contestatiilor. Mai continuam, ce ziceti? Nu mai dezinformati, pentru ca alte ziare pot scrie si adevarul…

Comments are closed.