Propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil

0
307

refugiati 1Comisia Europeană a prezentat, recent, propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil. Astfel, ea a propus crearea unei proceduri comune de protecţie internaţională, un set de standarde uniforme privind protecţia şi drepturile acordate beneficiarilor ei, precum şi o mai bună armonizare a condiţiilor de primire în UE. De asemenea, Comisia a propus instituirea unui cadru european de relocare, pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională căi de intrare în Europa organizate şi sigure.

Comisarul pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat că această propunere este elementul final al unei reforme globale a sistemului comun de azil al UE. „Schimbările vor institui o adevărată procedură comună în materie de azil şi le vor garanta solicitanţilor de azil un tratament egal şi adecvat, indiferent de statul membru în care îşi depun cererea. În acelaşi timp, definim în mod clar obligaţiile şi responsabilităţile care le revin solicitanţilor de azil, pentru a preveni deplasările secundare şi abuzul de proceduri. Obiectivul nostru este de a avea un sistem comun care să fie rapid şi eficient, bazat pe norme armonizate şi pe încredere reciprocă între statele membre”, a subliniat Dimitris Avramopoulos.refugiati

Relocarea va oferi un cadru permanent

Propunerile privind sistemul de azil vor simplifica şi vor scurta durata procedurilor şi a procesului decizional, vor descuraja deplasările secundare ale solicitanţilor şi vor creşte perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecţie internaţională. Ele includ înlocuirea directivelor privind procedurile de azil şi condiţiile de protecţie internaţională cu regulamente, precum şi revizuirea directivei privind condiţiile de primire. Propunerea privind relocarea va oferi un cadru permanent, cu o procedură unică pentru tot teritoriul UE. Deşi statele membre vor fi în continuare cele care decid câte persoane vor fi relocate în fiecare an, UE va coordona eforturile naţionale şi întreprinde acţiuni în comun. Viitorul cadru va fi implementat prin planuri anuale de relocare, adoptate de Consiliu, şi puse în practică prin mecanisme punctuale de relocare, adoptate de Comisie.

 

  • La6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, aşa cum se prevede în Agenda europeană privind migraţia.
  • La4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri pentru crearea unui “sistem Dublin” sustenabil şi echitabil, consolidarea sistemului EURODAC şi crearea unei veritabile agenţii europene de azil.