Reducerea Excluziunii în Grupul de Acţiune Locală SUDOLT

0
129

centruCentrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împreună cu Asociaţia Terre des Hommes, Asociaţia Vasiliada şi Comuna Urzicuţa au diseminat la nivel regional, naţional şi internaţional rezultatele obţinute şi metodele folosite pentru creşterea incluziunii sociale în cadrul proiectului „REGAL SUDOLT” – Reducerea Excluziunii în Grupul de Acţiune Locală SUDOLT. Diseminarea a avut loc în cadrul unei conferinţe internaţionale organizate la Craiova în perioada 21-24 iulie a.c.

Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) împreună cu Asociaţia Terre des Hommes, Asociaţia Vasiliada şi Comuna Urzicuţa au organizat timp de patru zile, în perioada 21-24 iulie a.c. la Craiova, conferinţa internaţională de diseminare a rezultatelor proiectului “REGAL SUDOLT” – Reducerea Excluziunii în Grupul de Acţiune Locală SUDOLT – finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Prezenţă numeroasă: 40 din ţară, 10 de peste hotare

În cadrul conferinţei, la care au fost prezenţi 40 de participanţi din România şi 10 de peste hotare au fost împărtăşite atât rezultatele obţinute cât şi metodologia de lucru folosită. De asemenea, participanţii la conferinţă au contribuit cu sugestii şi exemple de bună practică pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor obţinute în cadrul proiectului. Printre acestea se numără administrarea obiectivelor de infrastructură socială ce urmează a fi realizate cu finanţare LEADER de către întreprinderile sociale locale (folosind personal şi produse/servicii locale) sau operarea acestora în cadrul unor proiecte integrate finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman.

„Rezultatele sunt cam următoarele: 230 de profesionişti instruiţi în vederea furnizării de servicii către copiii/tinerii aflaţi în situaţii de risc, o măsură de infrastructură socială pentru romi în valoare 240.000 euro inclusă în strategia de dezvoltare locală a G.A.L. SUDOLT, 3 planuri de acţiune ale unor Consilii Comunitare Consultative din comunele aparţinând Grupului de Acţiune Locală SUDOLT”, se precizează într-un comunicat de presă al CRONO.