Combaterea spălării banilor, evaziunii fiscale şi finanţării terorismului

0
240

euroLuni, 26 iunie, a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, care înăspreşte normele actuale şi permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operaţiuni, precum şi a celor legate de finanţarea terorismului. De asemenea, Comisia Europeană a publicat şi un raport care identifică domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscală şi cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite.

Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, a declarat: „Spălarea banilor este o sursă de oxigen pentru criminalitate, terorism şi evitarea obligaţiilor fiscale. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă ca să o eradicăm. Normele mai drastice care intră în vigoare astăzi sunt un mare pas înainte, dar avem nevoie şi de un acord rapid cu privire la noile îmbunătăţiri propuse de Comisie în iulie anul trecut.”

Înăsprirea normelor are în vedere introducerea următoarelor modificări:

  • întărirea obligaţiei de evaluare a riscurilor pentru bănci, jurişti şi contabili;
  • stabilirea unor cerinţe de transparenţă bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăţilor comerciale;
  • facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii între unităţile de informaţii financiare din diferite state membre pentru a identifica şi monitoriza transferurile de bani suspecte;
  • instituirea unei politici coerente faţă de ţările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;
  • extinderea competenţelor de sancţionare ale autorităţilor competente.

Raportul privind evaluarea la nivel supranaţional a riscurilor este un instrument menit să ajute statele membre să identifice, analizeze şi contracareze riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Acesta analizează riscurile din sectorul financiar şi nefinanciar, precum şi riscurile nou apărute precum monedele virtuale sau platformele de finanţare participativă. Raportul include:

  • o cartografiere detaliată a riscurilor din fiecare domeniu relevant şi o listă a metodelor utilizate mai frecvent de infractori pentru a spăla bani;
  • recomandări adresate statelor membre privind modalităţile de a contracara în mod adecvat riscurile identificate.

Etape următoare

Cu privire la cea de A 4-a directivă privind combaterea spălării banilor, statele membre ar fi trebuit să notifice transpunerea ei până în 26 iunie 2017. Comisia Europeană va analiza în continuare stadiul în care se află transpunerea şi va lua măsuri rapid în cazul statelor membre care încă nu s-au conformat.

Cu privire la raportul privind evaluarea la nivel supranaţional a riscurilor, Comisia va desfăşura acţiunile necesare prezentate şi va coopera cu statele membre în ceea ce priveşte monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor.

Ea va continua să analizeze evoluţia riscurilor aferente combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi va emite o nouă evaluare a riscurilor respective până cel târziu în iunie 2019 şi, ulterior, la fiecare doi ani.

Context

Noul cadru privind combaterea spălării banilor este alcătuit din două instrumente juridice: „A patra directivă privind combaterea spălării banilor” şi „ Regulamentul privind transferurile de fonduri”, ambele adoptate în 20 mai 2015.