Cel mai recent raport privind performanțele UE din domeniul științei

0
152

Comisia Europeană a publicat astăzi, 27 mai, cel mai recent raport privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării, care analizează performanțele Europei în context mondial. Raportul evidențiază faptul că cercetarea și inovarea sunt necesare pentru a sprijini o creștere a întreprinderilor, a regiunilor și a țărilor care să fie sustenabilă și favorabilă incluziunii și să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor de inovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă.

De asemenea, raportul evidențiază atât importanța faptului de a se asigura că europenii au competențele potrivite, din punctul de vedere al noilor revoluții tehnologice, cât și rolul semnificativ al politicii de cercetare și inovare în ceea ce privește consolidarea productivității întreprinderilor, care duce în mod sustenabil la crearea de valoare și de locuri de muncă. În special, ediția din 2020 a raportului bienal prezintă 11 recomandări de politică menite a veni în sprijinul oamenilor, al planetei și al prosperității.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Cercetarea și inovarea constituie esența reacției la criza fără precedent cu care ne confruntăm și pot contribui semnificativ la redresarea economică. Raportul din 2020 privind performanțele din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării demonstrează că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru realizarea tranzițiilor către economia verde și către tehnologia digitală de care are nevoie Europa. Programul Orizont 2020 și viitorul program Orizont Europa au un rol esențial în această transformare.”

UE se numără printre principalii actori în ceea ce privește producția și excelența în domeniul științei. De exemplu, dintre publicațiile științifice din întreaga lume cel mai des citate pe tema climei, 25 % provin din UE, la fel ca 27 % dintre publicațiile științifice cel mai des citate în domeniul bioeconomiei. De asemenea, în ceea ce privește cererile de brevete din aceste două domenii, UE deține o poziție de lider, cu 24 % în domeniul climei și 25 % în domeniul bioeconomiei. Totuși, sunt necesare eforturi suplimentare pentru transformarea rezultatelor cercetării în soluții sustenabile care pot fi comercializate, pentru crearea unui Spațiu european de cercetare puternic și pentru sporirea eficacității sistemelor de cercetare publice. Totodată, deoarece digitalizarea transformă cercetarea și inovarea, o combinație corectă de politici ar trebui să stimuleze tehnologia profundă și competențele digitale ale cercetătorilor, să promoveze știința deschisă și să asigure realizarea de investiții suficiente în infrastructuri de date de înaltă calitate. Grație abordării orientate spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor sale, precum și datorită parteneriatelor europene, Orizont Europa, următorul program-cadru pentru cercetare și inovare al UE, va avea un rol esențial în intensificarea și direcționarea eforturilor în materie de cercetare și inovare.

Împreună, aceste recomandări deschid calea către îndeplinirea, prin intermediul cercetării și al inovării, a obiectivelor de dezvoltare durabilă și către integrarea lor în politici și inițiative ale UE care vor contribui la o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și digitală, sporind totodată competitivitatea întreprinderilor și regiunilor europene.