Elevii de la şcolile de subofiţeri şi studenţii Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” pot participa la activităţi în străinătate

0
237
Elevii de la școlile de subofițeri și agenți de poliție în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și studenții de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învățământ cu frecvență, pot participa la stagii de pregătire, conferințe științifice și schimburi de experiență în străinătate, potrivit unei legi promulgate de președintele Klaus Iohannis. Legea privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate a fost publicată în Monitorul Oficial, informează edupedu.ro.

Articolul 1 stabilește că „studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență pentru formarea inițială a ofițerilor, organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învățământ cu frecvență, și elevii înmatriculați la școlile pentru formarea inițială a subofițerilor și agenților de poliție, ce funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se pot deplasa în străinătate în vederea participării la următoarele activități:

  • a) conferințe științifice sau de specialitate;
  • b) stagii de pregătire;
  • c) schimburi de experiență sau vizite de documentare”.

Deplasarea și participarea la activitățile menționate mai sus se realizează cu condiția neafectării planului de învățământ, în baza documentelor de cooperare internațională încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental, în domeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitațiilor primite de la instituții de profil din străinătate, după cum prevede documentul.

Articolul 3 stabilește că pe durata deplasării în străinătate, „studenții și elevii beneficiază de drepturi de cazare, diurnă și transport, în aceleași condiții cu cele de care beneficiază personalul Ministerului Afacerilor Interne (…)”.

Potrivit legii precizate, selecția studenților și a elevilor se face în conformitate cu metodologia aprobată de către:

  • senatul universitar, în cazul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;
  • inspectorul general al inspectoratului general în subordinea căruia sunt organizate și funcționează școlile pentru formarea inițială a subofițerilor și agenților de poliție.

Cheltuielile aferente deplasării în străinătate și participării studenților și elevilor „se iau în calcul la stabilirea cheltuielilor efectuate în total pe timpul școlarizării, în sensul prevederilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al dispozițiilor art. 911 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare”.

În document apare că elevii și studenții care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă în timpul deplasării în străinătate beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile art. 33 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Iată ce prevede legea articolul 33 din Legea 223 din 2015:

„(1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la art. 32 lit. a), și elevii și studenții instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, cu excepția celor din învățământul liceal, care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza activității desfășurate în aceste instituții.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcție minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregătește”.