Deschiderea oficială a Centrului de Resurse şi Asistenţă în Învăţare şi Formare

0
285

Astăzi, ora 14.30, va avea loc deschiderea oficială a Centrului de Resurse şi Asistenţă în Învăţare şi Formare (CRAIF), la sediul Bibliotecii Universităţii din Craiova – Lapuş (str. Tehnicii, lângă Căminul 10). Cu această ocazie va avea loc o prezentarea unui prim proiect al Departamentului de informatizare şi se va organiza şi o întâlnire cu liderii studenţilor.

Premierea câştigătorilor concursului de creare a unui logo pentru CRAIF este, cu siguranţă, unul dintre cele mai aşteptate momente din agendă. În concurs au intrat 30 de logo-uri create de studenţii craioveni, dintre care 3 au fost declarate câştigătoare în urma votului publicului.

Principalul scop al înfiinţării şi organizării CRAIF este îmbunătăţirea performanţelor universitare ale  studenţilor  din  anul  I,  studii  universitare  de  licenţă  (buget+taxă),  aflaţi  în  situaţii  de  risc, prin  facilitarea  accesului  la  informaţie,  precum  şi  la  resursele  şi  instrumentele  selectate  în  funcţie  de propriile nevoi şi propriul ritm de învăţare, dezvoltare şi formare, necesar implicării lor, individuale sau colective,  în  activităţile  pe  care  intenţionează  să  le  desfăşoare,  şi,  pe  termen  lung,  în  dezvoltarea  carierei şi potenţarea rolului lor în societate.

În  organizarea  şi  implementarea  activităţilor  propuse,  proiectul  CRAIF  va  implica  personal  specializat  din  cadrul  UCV:  cadre  didactice  de  specialitate  care  vor  susţine  activităţi  remediale,  consilieri  CCOC, care  vor  organiza  şi  susţine  activităţi  de  coaching  şi  consiliere  profesională  şi  orientare  în  carieră,  personal specializat al Departamentului de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţe ale Educației și al DPPD. Un aport semnificativ, privind  implicarea  în  activitățile  de  selecţie, de  organizare şi  de coordonare a  studenţilor  din  grupul  ţintă  îl  va  avea  Convenţia  Organizaţiilor  Studenţeşti  (COS),  prin  reprezentanţii acesteia cu rezultate remarcabile, proveniţi de la toate cele 12 facultăţi componente ale Universităţii din Craiova.