Elevii doljeni vor avea şansa să înveţe meserii în şcolile profesionale

0
69

Din toamna acestui an, în multe judeţe din ţară, printre care şi Doljul, vor fi create clase de profesionale destinate elevilor care vor absolvi opt clase. Vor avea astfel şansa să urmeze o specializare în vederea calificării într-o meserie şi elevii care nu reuşesc să obţină rezultate prea bune la examenele şi evaluările naţionale.

Zeci de clase profesionale vor fi create, din toamnă, în marile oraşe ale ţării. Înscrierea la învăţământul profesional nu se mai face începând cu clasa a X-a, ci din clasa a IX-a, revenindu-se la învăţământul profesional de trei ani. Pe lângă condiţiile oferite de aceste şcoli, elevii vor beneficia şi de burse de 200 de lei pe lună, din partea statului român. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei  au decis ca aceste clase de învăţământ profesional, pe meserii să aibă un mare grad de acoperire a nevoilor din societăţile de producţie locale şi zonale. Mai mult decât atât, inspectorii şcolari generali au fost sfătuiţi să recomande la rândul lor managerilor acestor şcoli să ia în calcul specializările existente în 2008-2009 (când s-a renunţat la şcolile de arte şi meserii). În perioada menţionată în judeţul Dolj erau peste 70 de clase cu specializări în domeniul electric – lucrător electric în electrotehnică; în domeniul mecanică – lucrător mecanică de motoare, lucrător mecanică fină; în domeniul comerţ – lucrător în comerţ; în domeniul turism şi alimentaţie publică – lucrător în alimentaţie publică; în domeniul agricultură – lucrător în cultura plantelor; în domeniul industriei textile şi pielăriei – lucrător tricotaje-confecţii. Pe lângă bursa pe care elevii o vor primi din partea statului, vor avea șansa să primească burse de studiu şi din partea unităţii economice cu care şcoala va încheia contracte de practică, iar cei mai buni dintre elevi vor putea încheia contracte de muncă încă de pe băncile şcolii. Se vor putea înscrie la şcolile profesionale  elevii care au absolvit clasa a VIII-a şi au promovat evaluarea naţională.