Aleşii locali votează pentru o nouă societate de termoficare

0
142

Consilierii municipali sunt convocaţi, astăzi, într-o şedinţă de îndată pentru a vota constituirea unei noi societăţi care să administreze serviciul de termoficare. Noul operator va avea trei acţionari – Primăria Craiova, Primăria Işalniţa şi Primăria Vârvoru de Jos – şi va  dispune de o lună pentru a se pune pe picioare şi de trei luni pentru a se autoriza din partea ANRSC.

Scenariul creării unei noi societăţi care să administreze Termoficarea a început, de fapt, cu un an în urmă. În aprilie 2014, SC Termo intrase în insolvenţă şi se vorbea tot mai mult de faliment. Acesta a fost momentul în care municipalitatea a făcut şi prima mişcare. Împreună cu localităţile Işalniţa şi Vârvoru de Jos, Primăria Craiova a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Termis Dolj”. S-a pornit cu un patrimoniu de 10.000 de lei, din care aportul municipiului a fost de 8.000 lei. Sediul a fost stabilit în Craiova, pe strada A.I.Cuza, nr.1 – sediul Palace al Primăriei Craiova.

La ce ajută Termis Dolj

Legea serviciilor publice nu îi dă însă dreptul asociaţiei Termis Dolj de a avea calitatea de operator şi nu poate să desfăşoare nici activităţi economice. Dar poate, în schimb, să delege gestiunea serviciului de termoficare, transferat în responsabilitatea ei, unui operator regional. Statutul asociaţiei spune că operatorul regional poate fi selectat printr-una din procedurile concurenţiale sau poate fi un operator regional care este înfiinţat chiar de unităţile administrativ-teritoriale. În acest din urmă caz, contractul de delegare al serviciului de termoficare se face şi mai simplu, prin atribuire directă.

Traseul urmat de Primăria Craiova

Acesta este şi traseul pe care a decis să-l urmeze Primăria Craiova încă din aprilie 2014. După ce a fost pronunţat falimentul defunctei SC Termo, autorităţile locale vin acum cu un proiect de hotărâre prin care li se propune consilierilor să o mandateze pe primarul Lia Olguţa Vasilescu să voteze, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj, înfiinţarea unui alt operator regional. În proiect se spune că noul operator regional va avea ca obiect de activitate “serviciul de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică în sistem centralizat”. Structura părţilor sociale va fi: municipiul Craiova -18 părţi sociale, comuna Vârvoru de Jos-1 parte socială şi comuna Işalniţa -1 parte socială.

Se aşteaptă un vot pozitiv

Consilierii municipali sunt convocaţi astăzi, într-o şedinţă de îndată, ca să voteze acest proiect. Dacă va avea vot pozitiv, primarul Craiovei va merge, aşadar, în adunarea asociaţilor şi va propune constituirea operatorului regional, cu capitalul social menţionat. Mai departe, asociaţia Termis Dolj îi va delega noului operator gestionarea serviciului de termoficare prin atribuire directă, aşa cum am spus că prevede statutul. Toate aceste demersuri de constituire ar trebui să dureze, potrivit primarului, o lună de zile, urmând ca noua societate să înceapă facturarea populaţiei în luna decembrie. În trei luni de la constituire, operatorul regional trebuie avizat şi de ANRSC, iar autorităţile spun că nu va fi nici o problemă în această privinţă.

SC Termo, o poveste imposibilă

SC Termo  Craiova a fost înfiinţată în urmă cu trei ani când s-a spus că poate fi o variantă pentru salvarea fostei regii locale. După preluarea mandatului, noua administraţie a comandat un audit care a scos la iveală o pierdere de peste 66 milioane de euro. În octombrie 2012, regia a fost destrămată şi înlocuită cu SC Termo, o societate cu răspundere limitată şi doi asociaţi – CLM Craiova şi RAADPFL Craiova. Patrimoniul regiei a revenit societăţii şi s-a numit un administrator – fostul director tehnic, Nicolae Degeratu – care a primit sarcina să reducă datoriile. Nici el şi nici următorii doi manageri, Mihai Neaţu şi Florin Lungu, nu au reuşit acest lucru, iar în ianuarie 2015 Complexul Energetic Oltenia a cerut insolvenţa SC Termo pentru datorii de 60 milioane de euro.

Salubris Dolj, o asociaţie-geamănă

Primăria Craiova mai are în mânecă un as asemănător şi pentru SC Salubritate, în cazul în care societatea s-ar dizolva. În 2012, autorităţile au înfiinţat o altă asociaţie de dezvoltare intercomunitară – de fapt, aceasta a fost prima constituită – care a fost botezată Salubris Dolj. Localităţile Işalniţa şi Vârvoru de Jos sunt partenerii municipalităţii şi aici. Schema e asemănătoare: capitalul este tot de 10.000 de lei, din care 8.000 de lei de la Craiova, iar sediul se află în aceeaşi locaţie. Şi aici scopul este să “înfiinţeze, organizeze, reglementeze, finanţeze, exploateze (…) serviciul de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia”. La vremea respectivă, autorităţile locale au pregătit această variantă de rezervă deoarece SC Salubritate nu reuşea să obţină avizul de la ANRSC.