Un seminar de înaltă ţinută : “Tehnologii emergente şi impactul lor în Oltenia”

0
176

Joi, 23 septembrie a.c, la Casa Universitarilor din Craiova, s-a desfăşurat Simpozionul academic “Tehnologii emergente şi impactul lor în Oltenia”. Deschiderea lucrărilor a fost făcută de către rectorul Universităţii din Craiova, prof.univ.dr Cezar Spînu, care a subliniat faptul că progresul cunoaşterii se materializează progresiv în noi tehnologii, care influenţează societatea şi transformă meseriile de execuţie în muncă creativă. “Potenţialul acestor tehnologii de a crea valoare adăugată mare a stârnit şi interesul companiilor prezente sau care vor să investească în regiunea Sud-Vest Oltenia. În acord cu misiunea sa, Universitatea din Craiova, împreună cu Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, au creat Digital Innovation HUB Oltenia, pentru a le oferi companiilor şi autorităţilor publice din regiune posibilitatea să testeze tehnologii emergente înainte de a investi în digitalizare. Mai mult, Universitatea din Craiova îşi mobilizează capacitatea de cercetare pentru a le asigura companiilor interesate componenta de cercetare dezvoltare inovare aferentă. Prin INCESA, Universitatea din Craiova a devenit furnizor CDI de primă instanţă pentru majorotatea companiilor semnificative din regiunea”, a precizat rectorul Universităţii din Craiova în deschiderea Simpozionului.

Moderatorul evenimentului a fost prof.univ.dr Constantin Fota care a vorbit despre delimitări conceptuale. “Întâi de toate, trebuie desluşit conceptul de tehnologie emergentă. Acest termen a fost oficial asimilat în limba română la 21 septembrie 2020, când piaţa de capital din ţara noastră a primit din partea FTSE statutul de “piaţă emergentă”. “Tehnologii emergente şi impactul lor în Oltenia”  este interdisciplinar, antrenând ştiinţele exacte, ştiinţele inginereşti şi agricole, ştiinţele economice, juridice, sociale şi umaniste. Ca metodologie specială, Oltenia – regiune de dezvoltare a ţării – este abordată drept sistem complex adaptiv, ramură recentă a ştiinţelor cunoaşteriii, folosită de acelaşi grup de autori, în elaborarea studiului “Oltenia – Viziune 2050″, cu care actualul studiu se corelează şi completează. Pentru determinarea impactului tehnologiilor emergente asupra pieţei muncii a Olteniei s-a apelat la Metoda Delphi de analiză şi previziune, care este o tehnică de comunicare structurată ca metodă de previziune sistemică, interactivă, bazată pe consultarea unui grup de experţi, sub coodonarea unui facilitator sau moderator”, a explicat profesorul C-tin Fota.

Despre Tehnologiile emergente şi piaţa muncii au vorbit prof.univ.dr Dumitru Otovescu şi prof.univ.dr Dinică Ciobotea. Iar despre un nou mix energetic, profesorul Gheorghe Manolea. Prof. Romulus Mocanu a prezentat tema “Agricultura organică – alimentaţie sănătoasă”, iar profesorul Marin Opriţa, tema “Industrie4”. Domeniul sănătate a fost reprezentat de către profesorii Petre Rotaru şi Mihai Ioana şi medicul Michael Schenker. Nume sonore din medicina craioveană, recunoscuţi prin lucrările lor de cercetare. Au contribuit la acest seminar cu tema : “De la tratarea bolii la îngrijirea sănătăţii”. Profesorii C-tin Fota, C-tin Niculescu şi Emilia Parpală au prezentat lucrarea : “Portofoliul de abilităţi versus meserii”. Seminarul s-a încheiat cu o serie de concluzii şi cu creionarea unor proiecte de cercetare pe viitor.