AJOFM Dolj, bilanţ semestrial: / Implementarea măsurilor active și preventive pentru șomeri şi pentru persoane inactive

0
432

Activitatea AJOFM Dolj în prima jumătate a anului a fost una intensă. Activitatea Agenţiei a fost  axată pe realizarea mai multor obiective cum ar fi satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă; sprijinirea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă şi implementarea măsurilor active și preventive pentru șomeri şi pentru persoane inactive. S-a organizat o Bursă Generală a Locurilor de Muncă şi în luna februarie s-a lansat proiectul „Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Tot din activitatea AJOFM Dolj a ami făcut parte şi combaterea şomajului de lungă durată, astfel încât fiecărui şomer acordându-i posibilitatea de a beneficia de măsuri active, înainte de a atinge 6 luni în cazul tinerilor şi 12 luni în cazul adulţilor, sub forma de formare profesională, loc de muncă sau alte măsuri de ocupare, inclusiv de sprijinire a orientării profesionale precum şi sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor.

603 locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare

În data de 20 aprilie 2018 s-a organizat Bursa Generala a Locurilor de Muncă. Pentru această activitate au fost contactaţi 132 agenţi economici, 62 dintre aceştia participând la eveniment. Au fost comunicate 1.661  locuri de muncă, astfel: 58 locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare (analist calitate, economist, coordonator SSM, programator, proiectant inginer mecanic, proiectant inginer electrotehnic, inginer rețele electrice, inginer electroenergetică, inginer electrotehnist, inginer CCIA, subinginer CCIA, inginer electromecanic, inginer proiectant); 603 locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare oferite în meserii din diverse domenii de activitate : construcţii, transporturi, asigurări, protecţie şi pază,prelucrare date şi administrare pagini web,telecomunicaţii,producţie (fabricare piese şi accesorii pentru autovehicule, fabricare încălţăminte, fabricare tricotaje), comerţ, domeniul agricol, panificaţie, industria alimentară, industria prelucrătoare (prelucrarea lemnului),turism. „Un număr de 483 de persoane au participat la această acţiune, 286 dintre acestea fiind selectate în vederea angajării. 22 persoane fără studii superioare au fost încadrate în muncă (muncitor necalificat, manipulant mărfuri, strungar, sudor, instalator, primitor distribuitor, vânzător, casier, operator)”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj. 

Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate

În februarie 2018 a fost lansat proiectul “UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate” , care se implementează de ANOFM prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din 21 de județe din regiunile eligibile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. Perioada de implementare este de 48 de luni, respectiv 19 februarie 2018 – 18 februarie 2022, fiind prevăzut un buget total de 38.629.300,79 lei din care 5.794.395,11 lei finanțare naţională și 32.834.905,68 lei finanţare externă nerambursabilă. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul specific 2.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO, cu rezidenţa în regiunile eligibile Nord–Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. Obiectivul specific 2.2. – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO, cu rezidenţa în regiunile eligibile Nord–Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. În cadrul acestui proiect au fost încheiate pentru finanțare un numar de 54 convenții, pentru : 52 contracte de ucenicie nivel 2 şi 2 contracte de ucenicie nivel 3.