Uniunea Vamală a UE, 50 de ani de activitate

0
706

Uniunea vamală a Uniunii Europene, una dintre cele mai importante realizări ale UE, a împlinit, la 1 iulie 2018, 50 de ani. Pentru a marca cea de-a 50-a aniversare, Comisia Europeană a organizat evenimente în aeroporturi și școli din întreaga Uniune.

Rezultat al acordurilor de referință de după război care au deschis calea spre integrarea europeană, Uniunea vamală a intrat în vigoare în anul 1968. Prin eliminarea tarifelor vamale pentru comerțul cu mărfuri în cadrul a ceea ce numim în prezent Uniunea Europeană, Uniunea vamală a marcat primul pas decisiv către crearea celui mai mare bloc comercial din lume, cele 28 de administrații vamale ale UE acționând ca și cum ar constitui o singură entitate.

În ultimii 50 de ani, Uniunea vamală a devenit o piatră de temelie pentru piața noastră unică prin menținerea unor frontiere sigure ale UE și prin protejarea cetățenilor împotriva mărfurilor interzise și periculoase precum armele și drogurile. De asemenea, ea facilitează o proporție din ce în ce mai mare a comerțului mondial: autoritățile vamale din UE au gestionat 16% din comerțul mondial în 2017.

Uniunea vamală a UE a fost inițial prevăzută în Tratatul de la Roma și, în 1968, a eliminat taxele vamale percepute la frontierele dintre membrii Comunității Europene. În prezent, ea este o zonă comercială unică în care toate mărfurile pot circula liber, indiferent dacă sunt produse în UE sau în afara granițelor sale. Taxele pe mărfurile provenite din afara UE sunt, în general, plătite atunci când acestea intră pentru prima oară în UE. În acest mod, autoritățile vamale asigură plata taxelor respective și protecția intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor sale membre. De asemenea, autoritățile vamale împiedică intrarea în Uniune a produselor care prezintă un risc pentru siguranța sau sănătatea cetățenilor UE; ele opresc mărfurile care au fost traficate și care fac obiectul contrabandei sau care prezintă un pericol pentru mediu și pentru patrimoniul cultural european, sau mărfurile care subminează interesele financiare ale UE și ale statelor sale membre.