Ambulatoriul de la Filantropia, la votul consilierilor municipali

0
354

Ambulatoriul Spitalului Filantropia va fi reabilitat cu fonduri europene, investiția fiind estimată la peste 2,3 milioane de euro. Pe lângă reabilitarea clasică, proiectantul care a reactualizat întreaga documentație a stabilit ca imobilul să fie consolidat și încadrat în clasa de risc seismic III.

Consilierii municipali votează, astăzi, printre altele, și documentația pentru reabilitatea ambulatoriului de la Spitalul Filantropia. Inițial, autoritățile luaseră în calcul ca reabilitarea necesară la ambulatoriul Spitalului Filantropia să se facă în totalitate cu bani de la bugetul local, fondurile urmând să fie alocate în șirul sumelor pe care, an de an, municipalitatea le acordă pentru modernizarea infrastructurii sanitare din Craiova. A apărut, ulterior, posibilitatea ca această investiție să fie finanțată cu fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritară 8, iar autoritățile s-au reorientat. „În contextul acestei oportunități, municipiul Craiova are în vedere solicitarea unei finanțări nerambursabile pentru proiectul „Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, iar documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul menționat”, se arată în raportul ce însoțește proiectul de hotătâre, aflat astăzi pe ordinea de zi a CLM Craiova.

Toată documentația a fost reactualizată

Potrivit autorităților, documentaţia iniţială a necesitat o actualizare şi o corelare cu noile cerinţe pentru accesarea fondurilor europene. Reprezentanții municipalității spun că a trebuit să se țină cont de îndeplinirea unor condiţii specifice care apar în grila de verificare tehnico-economică pentru obţinerea punctajului necesar pentru promovarea proiectului. ”Pe cale de consecință, a apărut necesitatea corelării denumirii documentaţiei de proiectare, aprobată iniţial, cu măsurile propuse prin documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii actualizată de către proiectant şi cu certificatul de urbanism”, se precizează în documentația care stă la baza propunerii. Autoritățile menționează că proiectantul a făcut, la rândul lui, și unele schimbări la lucrare, iar indicatorii tehnico-economici iniţiali au suferit modificări.

Consolidare antiseismică

Valoarea investiției este estimată la suma de 11,11 milioane de lei, echivalentul a 2,38 milioane de euro, cu TVA inclus. Proiectantul a propus două variante de intervenție, recomandând, totuși, pe prima dintre acestea care prevede și încadrarea clădirii în clasa de risc seismic III. Pentru a se atinge acest obiectiv al siguranței, proiectul prevede ca zidurile, atât cele de la parter, cât și cele de la etaj, să fie consolidate prin cămășuiri pe ambele fețe cu zidărie cu mortar. Se va renunța și la coșurile de fum exterioare, care nu mai sunt utilizate, acestea urmând să fie demolate pentru a se înlătura pericolul prăbușirii lor, în caz de seism. Proiectantul a prevăzut, tot pentru întărirea clădirii, să fie demolate și toate zidurile de la etaj care care nu au correspondent vertical față de parter. Șarpanta care există acum va fi înlăturată și înlocuită, la fel și toată tâmplăria exterioară și exterioară care vor fi recondiționate, la rândul lor. Pardoselile de la subsol, parter și etaj vor fi refăcute complet. În interior, toate instalațiile de utilități vor fi înlocuite cu unele noi.

Dotări în plus

Ambulatoriul va avea și câteva dotări în plus. Pentru circulația verticală, exista deja o scară în două rampe, care era situată în imediata apropiere a accesului principal. Proiectantul a folosit-o însă pentru o soluție ingenioasă de acces: se va monta un elevator de tip-rampă și va fi folosit pentru accesul la etaj al persoanelor cu dizabilități. De asemenea, se va amplasa și un lift exterior (construcție metalică) cu cameră tehnică aferentă. În proiect se precizează că va avea o dimensiune care să permită transportul unei persoane cu dizabilități în scaun cu rotile, cu însoțitor.