“Exilul cultural – instituţii, ziare, personalităţi”

0
276

Experienţe trăite de intelectualii români stabiliţi în afara graniţelor, lucrările tipărite, reviste şi ziare editate, corespondenţa purtată, dar şi speranţele şi angoasele tuturor celor care au trăit şi creat departe de ţară – toate acestea au constituit obiectul discuţiilor unui eveniment deosebit de interesant, organizat de Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” şi dedicat exilului cultural.

exil 2Evenimentul “Exilul cultural – instituţii, ziare, personalităţi” a reunit, la sfârşitul săptămânii trecute, personalităţi importante, intelectuali şi oameni de ştiinţă din România şi din afara graniţelor şi s-a desfăşurat în limba română. Cu scopul declarat de a prezenta şi mediatiza eforturile şi contribuţia culturală a membrilor exilului romanesc din Canada şi S.U.A., intervenţiile participanţilor au gravitat în jurul importanţei pe care o reprezintă recuperarea, întregirea şi promovarea tuturor operelor realizate de românii exilulului, indiferent de zările în care au scris şi creat.

      Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, a subliniat importanţa colecţiilor de cărţi şi documente pe care le deţine biblioteca, reprezentative pentru membrii exilului românesc din Occident şi care, până la momentul înfiinţării Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc, sunt disponibile în cadrul “Bibliotecii Exilului Românesc din Paris-Basarab Nicolescu”. ”Această întâlnire reprezintă un bun prilej de apropiere şi recuperare a intelectualilor care au trăit şi creat în S.U.A. şi Canada în perioada regimului comunist. Se creează, deci, premisele alăturării unor noi fonduri consacrate Exilului Românesc, constituite din operele intelectualilor români din America de Nord, la colecţiile existente şi constituite în fonduri distincte la Biblioteca Aman. Mă bucură prezenţa domnului Fornade la acest eveniment, cu atât mai mult cu cât, cu ajutorul domniei sale, vom pune la punct o serie de parteneriate pentru a întregi tezaurul consacrat Exilului Românesc la Biblioteca Aman”, a mărturisit managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, Lucian Dindirică.

Despre comunitatea românilor din Montreal

            exil 1 Masa rotundă “Exilul cultural – instituţii, ziare, personalităţi” a fost organizată de către Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, în parteneriat cu Academia Româno-Americană de Știinţe şi Arte (A.R.A.) în cadrul celei de-a 41-a ediţii a Congreselor A.R.A.

Profesorul Dan Fornade, membru de onoare al Academiei Româno-Americane de Știinţe şi Arte (A.R.A), doctor în istorie şi expert în chestiunea exilului românesc din Canada, a prezentat împrejurările în care s-a constituit comunitatea de români din Montreal, organizaţiile sociale şi asociaţiile literare fondate de românii de acolo, ziarele şi celelalte materiale editate în vederea promovării valorilor româneşti, precum şi contribuţia adusă de biserica de acolo la sudarea relaţiilor comunitare.

Prof.univ.dr. Mihaela Albu a insistat asupra necesităţii de se reuni toate eforturile în vederea recuperării şi reabilitării acelora dintre reprezentanţii exilului mai puţin cunoscuţi. Vintilă Horia şi întreaga sa operă, consideră prof.univ.dr. Mihaela Albu, trebuie recuperat şi impus în literatura română ca un scriitor de primă mărime. Cum o parte consistentă a bibliotecii personale a lui Vintilă Horia de la Madrid a ajuns la Craiova, constituindu-se aici într-un fond de sine stătător, perspectivele vizând cunoaşterea şi accesul la universul unuia dintre cei mai apreciaţi scriitori din exil sunt cât se poate de favorabile.

      Prof. dr. Ruxandra Vidu, preşedintele A.R.A., a evidenţiat acivitatea depusă de organizaţiile din exilul românesc, acele entităţi cu ajutorul cărora se promovau limba, literatura, cultura şi toate celelalte dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. Prelegerea a fost cu atât mai necesară cu cât unele organizaţii care activează în prezent în S.U.A. şi Canada sunt continuatoare de drept ale organizaţiilor şi entităţilor de odinioară, care şi-au desfăşurat activitatea în cei 45 de ani comunism, şi prezintă, prin urmare, o deosebită importanţă pentru Craiova şi colecţiile Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc.

***

      În încheierea evenimentului au fost prezentate lucrări şi cărţi cu relevanţă pentru problematica exilului, între care „Presa diasporei româneşti” – autor Dan Fornade şi ”Mari necunoscuţi ai culturii române, Eseistica lui Vintilă Horia şi Mircea Popescu” – autor Mihaela Albu.