În Dolj, procent de promovabilitate de 71,09% la Evaluarea Naţională

0
404
Ieri, au fost afişate rezultatele parţiale, cele de până la depunerea eventualelor contestaţii, la examenul de Evaluare Naţională, susţinut de absolvenţii clasei a VIII-a. În Dolj s-a înregistrat cel mai mare procent de obţinere a mediei generale de minimum 5,00 din ultimii ani și au fost obţinute 26 de medii de 10,00, comparativ cu 2018, când au fost validate 23 de note maxime generale. Rezultatele arată o creştere semnificativă şi în mediul rural, unde au fost obţinute rezultate bune spre foarte bune.
La examenul de Evaluare Naţională, susţinut de absolvenţii clasei a VIII-a, în Dolj au fost înscrişi 4.533 de elevi, care s-au prezentat, la probele de Limba şi literatura română, respectiv Matematică, în 155 de Centre de examen. Prezenţa la examinare a depăşit 93%, cel mai bun din ultimii ani, nefiind vorba de vreun eveniment deosebit. Copii şi părinţi au aşteptat, ieri, cuprinşi de emoţii, afişarea rezultatelor, la unităţile şcolare unde au susţinut examenul. Unii au plecat fericiţi, alţii cumva trişti, dar cu toţii aşteaptă completarea fişelor de admitere în licee, în care fiecare îşi va completa opţiunea. Oficial, prof. Monica Leontina Sună, inspector general al învăţământului doljean, a prezentat datele parţiale, până la depunerea eventualelor contestaţii, care se puteau face, ieri, în intervalul orar 14.00-20.00: „Suntem pe un trend ascendent, în ceea ce priveşte procentul de obţinere a unor medii generale peste 5,00, având, după primele afişări, un coeficient de 71,09 %, comparativ cu 2018, când, după prezentarea datelor finale, acesta a fost de 68,9%. De asemenea, au fost înregistrate 26 de medii generale maxime, faţă de 23, în anul precedent. Este un câştig, cu atât mai mult cu cât, acestea au fost obţinute şi în mediul rural. Este un rezultat care are ca efect munca depusă de copii, cadre didactice şi, nu în ultimul rând, de familiile elevilor”.
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” – cele mai multe medii generale maxime
Prima clasată în „top 3”, în ceea ce priveşte mediile generale maxime obţinute de elevi, este Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova, care a avut şase astfel de note, în 2018 având cinci. „Este vorba de o tradiţie, la noi, de 12-13 ani clasându-ne pe primele locuri. Vorbim de o muncă depusă de copii, părinţii lor şi de cadrele didactice, care au format o adevărată familie. Am demonstrat, încă o dată, că aici se învaţă”, a precizat prof. Genoveva Ioana, managerul Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”. Celelalte două poziţii de pe podium sunt ocupate, la egalitate, cu câte trei note maxime, de Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” şi Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, ambele din Craiova.
Prof. Lucian Săndoi, directorul primei unităţi şcolare amintite, ne-a declarat: „Cu toţii trebuie felicitaţi – copii, părinţi cadre didactice. La aceste eforturi, depuse împreună, nu trebuie uitate şi condiţiile materiale în care se desfăşoară  educaţia, unele foarte bune, chiar dacă, în timp, au mai fost dificultăţi. Dar, ca o concluzie, elevii sunt cei mai buni şi mai corecţi judecători ai procesului de învăţământ”. La rândul său, prof. Cerasela Cremene, director al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova, a menţionat: „Nu pot decât să mulţumesc cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor acestora. La noi, acest parteneriat funcţionează ireproşabil, fără el neputând avea astfel de rezultate”. Demn de remarcat este şi faptul că, în Dolj, în afara Craiovei , au fost obţinute alte medii maxime. Vorbim de Şcoala Gimnazială nr. 5 Băileşti, Şcoala Gimnazială „Eliza Opran” din Işalniţa şi Şcoala Gimnazială din Podari, fiecare cu câte o astfel de distincţie.
Foarte multe note maxime la fiecare probă a Evaluării Naţionale
Pe lângă „generalele” maxime, s-au obţinut „decari” şi la fiecare probă în parte – Limba şi literatura română, respectiv Matematica, cu o creştere semnificativă faţă de 2018, când au fost înregistrate câte 97 la fiecare probă. Astfel, acum, după parţiale, putem vorbi de 103 la Limba şi literatura română şi de 116 la Matematica, chiar dacă, după ieşirea din sălile de examen, copiii se plângeau de dificultatea unor subiecte. La prima probă menţionată, cele mai multe note maxime au fost la „Mircea Eliade” (13), „Gheorghe Ţiţeica” (11) şi Şcoala Gimnazială „Traian” (9), toate din Craiova. La cea de-a doua probă podiumul este ocupat, în ordine, de „Mircea Eliade” (18), Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” (15) şi „Gheorghe Ţiţeica” (13). Şi în mediul rural s-au obţinut rezultate foarte bune la această probă, de menţionat fiind Şcolile Gimnaziale din Leu (2) şi Dobreşti (1).
Creşterea promovabilităţii, la mai multe şcoli
La total, după primele rezultate, se observă o creştere semnificativă a notelor de peste 5,00 obţinute, comparativ cu anul precedent. „La Şcoala Gimnazială „Marin Sorescu” din Bulzeşti şi la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova procentul de promovabilitate a fost de 100%. Un progres s-a semnalat la Şcoala Gimnazială din Bucovăţ, unde s-a ajuns la procentaj maxim, faţă de 90% anul trecut. De asemenea, o plăcută surpriză a fost la Şcoala Gimnazială din Terpeziţa, unde, de la 44,44% în 2018, s-a ajuns, acum, la 100%. Sunt 70 de unităţi şcolare, în tot judeţul, care au avut medii generale de minimum 5,00, un procent de 60%, comparativ cu 50% în sesiunea anului trecut”, a menţionat Monica Leontina Sună.
Analize serioase la şcolile cu rezultate slabe
Nu peste tot notele obţinute au fost satisfăcătoare, la unele şcoli procentajul de promovabilitate fiind aproape de minim, oricum sub 20%, ceea ce va atrage analize serioase. „Avem cinci Şcoli Gimnaziale – „Anton Pann” din Craiova şi cele din Negoi, Catane, Gogoşu şi Şcoala Gimnazială nr.1 Băileşti– care au avut rezultate foarte slabe. Împreună cu inspectorii şcolari, directorii unităţilor de învăţământ care au avut rezultate nesatisfăcătoare vom face o analiză amănunţită. După afişarea rezultatelor finale, vom compara şi cu notele obţinute la simulările din această primăvară, pentru a vedea cauzele care au condus la notele mici obţinute şi vom căuta căi de rezolvare. Sunt probleme care sigur pot fi remediate”, a mai spus Monica Leontina Sună.