În luna mai vor începe înscrierile la şcolile profesionale

0
100

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 3136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Potrivit acestui ordin, în luna mai, vor începe înscrierile elevilor de clasa a VIII-a la învăţământul profesional cu durata de trei ani.

Candidaţii respinşi sau cei care doresc să renunţe la locul ocupat în şcoala profesională se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal. Până pe 1 martie, Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional va transmite Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj modelul fişei de înscriere, iar până pe 1 Mai vor fi tipărite informaţiile despre admiterea în învăţământul profesional în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, iar şcolile gimnaziale, precum şi liceele cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional vor afişa oferta de şcolarizare pentru acest tip de învăţământ.

„Săptămâna meseriilor” se va desfăşura în luna aprilie

În perioada 7-11 aprilie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze elevi în învăţământul profesional în anul şcolar 2014-2015 se va desfăşura acţiunea “Săptămâna meseriilor” ce are ca scop prezentarea ofertei de studiu. Între 7 şi 18 mai, inspectoratele şcolare vor organiza târguri cu oferte educaţionale unde elevii şi părinţii se pot informa, iar elevii vor primi şi broşuri. În perioada 26- 27 mai va avea loc înscrierea în învăţământul profesional, iar între 29 şi 30 mai va avea loc preselecţia candidaţilor, rezultatele urmând să fie publicate pe 4 iunie.

În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza mediei de admitere calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25%. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ (acolo unde numărul celor reuşiţi la preselecţie este mai mare decât numărul locurilor disponibile, va fi organizată, pe 10 iunie, o probă suplimentară de admitere). Dacă doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.