Direct de la Strasbourg  / Liceeni invitaţi să se informeze despre refugiaţi

0
155

În urma evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediţii a concursului naţional „Euroscola 2016”, un număr de 13 unităţi şcolare s-au calificat, obţinând premii şi posibilitatea de a vizita Strasbourg-ul şi instituţiile europene. Concursul a fost organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Astăzi, vor ajunge la Strasbourg elevii de la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, judeţelor Teleorman. Primul Colegiu care a deschis sesiunea de vizite a fost Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din localitatea Paşcani, judeţul Iaşi.  

eleviAnul trecut tema concursului a fost „Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor”. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a refugiaţilor şi umanitară excepţională: sute de mii de oameni fug din ţara lor, victime ale războiului, sărăciei şi traficanţilor, pentru promisiunea unei vieţi mai bune într-o Europă care se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.
Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care construcţia europeană, caracterizată prin stat de drept, democraţie, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi,  trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.

Până în luna iunie 2017 vor fi anunţate următoarele echipe

elevi1Liceele din care provin aceste echipe au primit o invitaţie oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informaţii legate de desfăşurarea evenimentului de la Strasbourg. Conform regulamentului de participare la concursul naţional Euroscola un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul naţional. Până în luna iunie 2017 vor fi anunţate următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2017. Elevii sunt invitaţi să conceapă,  pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaţilor. Ei îşi vor asuma diferite roluri (scenarişti, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecţii etc.) şi filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru va fi prezentată în public, în cadrul şcolii sau într-un cadru mai larg.  Pentru realizarea proiectului, organizatorii concursului propun, orientativ, un număr de cuvinte cheie de la care se poate porni (cu recomandarea unei selecţii din această listă).

        Proiectul va avea următoarele obiective: o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene şi a valorilor pe care se întemeiază aceasta; creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic şi politic european contemporan; dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor şi abilităţilor de lucru în echipă la elevi; dezvoltarea abilităţilor creative ale elevilor şi nu în ultimul rând, realizarea şi filmarea unei scurte piese de teatru (scenete)  care să evidenţieze creativitatea elevilor şi înţelegerea contextului propus pentru tema dată.