Bolnavii cronic solicită o Lege a Sănătăţii centrată pe pacient

0
141

Prin intermediul Alianţei Pacienţilor Cronici din România (APCR), bolnavii solicită ca noul act legislativ, care va guverna sistemul sanitar, să se axeze pe asigurarea condiţiilor necesare în unităţile sanitare. Ar fi nevoie, în primul rând, de un parteneriat şi un dialog permanent şi real între Ministerul Sănătăţii şi organizaţiile reprezentative de pacienţi.

Printre propunerile Asociaţiei figurează şi aceea de a forma un Comitet Consultativ Naţional alcătuit din reprezentanţi ai tuturor factorilor implicaţi în sistemul de sănătate, pentru elaborarea viitoarei Legi a Sănătăţii, a pachetului de bază şi a Contractului Cadru. De altfel, reprezentanţii APCR au elaborat deja o serie de amendamente şi propuneri pe care urmează să le înainteze. Printre altele aceştia susţin necesitatea înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor şi a Asiguraţilor – ANPPA – în subordinea Parlamentului, care să deţină un rol important în controlul, supravegherea şi monitorizarea sistemului de sănătate.

Ar fi necesară, în opinia reprezentanţilor asociaţiei de pacienţi, şi asigurarea unei protecţii reale a pacienţilor prin elaborarea unui capitol special în noua Lege a Sănătăţii dedicat drepturilor pacienţilor şi asiguraţilor.

O astfel de măsură ar trebui să conducă la asigurarea egalităţii dreptului la viaţă pentru pacienţii cu boli cronice din România prin dispariţia listelor de aşteptare, iniţierea tratamentului în momentul optim sau asigurarea calităţii vieţii pacientului. Nu în ultimul rând, reprezentanţii asociaţiei propun creşterea bugetului pentru Sănătate la un minimum de 6% din Produsul Intern Brut, conform recomandărilor Uniunii Europene. Necesară ar fi, în opinia reprezentanţilor bolnavilor cronic, şi ratificarea cartei europene a drepturilor pacienţilor, la care România este semnatară înainte de aderarea la Uniunea Europeană