Nevoi pentru învăţământ

0
42

Casa Corpului Didactic Dolj, vorbim despre o instituţie publică, cu desfăşurare în teritoriu, subordonată, legal, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, şi-a făcut cunoscut planul pentru anul şcolar, aflat deja în curs, 2016-2017. Sunt câteva noutăţi cuprinse în programă, unele care pot conduce la buna desfăşurare a conceptului educaţional. stefan vasile

Obiectivul major al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este nul de asigurare a accesului egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii şi tinerii din România. Sunt multe aspecte de discutat, de la „evaluarea activităţii de învăţare – formativă şi sumativă, cu accent pe examenele naţionale, până la dezvoltarea datelor dedicate formării continue”. Nu este lipsită de importanţă, declaraţia directorului Casei Corpului Didactic Dolj, prof. Ştefan Vasile: „ În contextul în care, pentru unele ţinte strategice, au existat  proiecte finanţate din fondurile unor programe internaţionale, care au desfăşurat activităţi de formare profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea asigurării sustenabilităţii, instituţia Casa Corpului Didactic va întreprinde toate măsurile necesare de includere în oferta de învăţământ a mai multor domenii. Avem şi noutăţi. Astfel, sunt alese aproximativ 100 de programe de formare profesională, de către MENCS. A fost transmis şi necesarul de nevoi şi calendarul activităţilor care sunt preconizate. La un curs pot participa 25 de cadre didactice, iar anual sunt formate câteva mii de cadre didactice. Dacă tot amintim de noutăţi, până acum începeam anul şcolar cu ceea ce ţine de acesta. Acum, vom merge pe ceea cea fost stipulat pe programa precedentă. Dacă vorbim despre ceva în premieră, vă pot spune că, în urma concursului de metodişti, s-au ocupat trei locuri, pe lângă cel ocupat dinainte”.