Bruxelles / Ion Prioteasa participă la cea de-a 107-a sesiune plenară a CoR

0
92

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj şi, totodată, liderul Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor (CoR), Ion Prioteasa, participă, timp de două zile, azi şi mâine, la cea de-a 107-a sesiune plenară a CoR, organizată la Bruxelles şi dedicată în principal celebrării celor 20 de ani de existenţă instituţională.  Potrivit preşedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, alături de tematica aniversară, pe ordinea de zi a şedinţei se regăsesc subiecte importante pentru agenda europeană, precum proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru 2015, în contextul identificării de măsuri pentru combaterea şomajului şi încurajarea mobilităţii forţei de muncă, dar şi pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane.

          Şeful administraţiei doljene a spus că va lua parte, azi şi mâine, la o sesiune plenară cu totul deosebită, atât din punct de vedere al temelor aflate pe ordinea de zi, cât şi al încărcăturii emoţionale a întrunirii, care va marca împlinirea a două decenii de la înfiinţarea Comitetului Regiunilor. „Sărbătorim 20 de ani de când această adunare a reprezentanţilor locali şi regionali din toate statele Uniunii Europene, totalizând 353 de membri, îşi spune un însemnat cuvânt în privinţa guvernanţei comunitare şi îşi urmăreşte în mod consecvent misiunea de a contribui la asigurarea coeziunii pe tot cuprinsul spaţiului UE şi de a garanta respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate, prin funcţia sa consultativă în elaborarea legislaţiei europene”, a subliniat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Un proiect de rezoluţie care conţine o veritabilă foaie de parcurs

Ion Prioteasa a mai spus că această aniversare prilejuieşte nu doar un moment al retrospectivei, ci şi o analiză atentă a rolului politic şi instituţional pe care CoR şi-l asumă pentru viitor. „Rezultatul este un proiect de rezoluţie care va fi supus aprobării mâine şi care conţine o veritabilă foaie de parcurs, construită în jurul a trei obiective majore: restabilirea unei legături bazate pe încredere între cetăţeni şi instituţiile europene, promovarea unei responsabilităţi partajate a diferitelor niveluri de putere în UE şi consolidarea reprezentării autorităţilor locale şi regionale în procesul decizional. Accentul este pus, în primul rând, pe o mai bună comunicare şi o mai mare apropiere de cetăţean şi, în acest sens, Comitetul Regiunilor reprezintă în acelaşi timp o platformă de dialog pentru dezbaterea temelor de interes major, prin summiturile oraşelor şi regiunilor, dar şi un liant valoros între eurodeputaţi şi alegătorii lor”, a mai spus liderul Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor.

O evaluare mai sistematică a proceselor de descentralizare

Tot ca direcţii de perspectivă, CoR îşi propune o evaluare mai sistematică a proceselor de descentralizare şi regionalizare în statele membre, derulată împreună cu Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, dar şi o intensificare a colaborării cu parlamentele naţionale şi cu cel european.  „Una dintre temele care au format în permanenţă obiectul preocupărilor CoR, cea a pieţei muncii şi a combaterii şomajului, se regăseşte şi pe agenda acestei sesiuni plenare, Comitetul Regiunilor urmând să-şi pronunţe avizul asupra unei propuneri de regulament al Consiliului şi Parlamentului European care vizează reinstituirea reţelei de servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă, EURES, într-o formulă mai performantă. Vorbim, în acest sens, despre reconfigurarea unui instrument eficient pentru corelarea cererii cu oferta în acest domeniu, pe plan european, un instrument cât se poate de necesar pentru atenuarea discrepanţelor care se manifestă între diferitele state membre”, a precizat Ion Prioteasa.

 Promovarea unor măsuri menite să faciliteze traversarea frontierelor

Şeful administraţiei judeţene a vorbit şi despre rata şomajului, care se menţine la cote ridicate în Europa, existând, în acelaşi timp, şi foarte multe posturi rămase neocupate. Numărul lor depăşea, spre exemplu, două milioane în primul trimestru al anului trecut. „Încurajarea şi susţinerea mobilităţii forţei de muncă pot contribui, astfel, la o compensare a deficitului cu excedentul pe această piaţă, la realizarea unui echilibru de care beneficiază atât persoanele aflate în căutarea unui serviciu, cât şi angajatorii. Una dintre recomandările CoR în această privinţă vizează promovarea unor măsuri menite să faciliteze traversarea frontierelor de către lucrătorii din UE, precum echivalarea competenţelor profesionale şi eliminarea piedicilor fiscale”, susţine liderul Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor.

«Cărţi albe pentru o agendă urbană comună şi integrată»

De asemenea, Comitetul Regiunilor acordă o mare importanţă dezvoltării armonioase a oraşelor, pe care instituţiile de prim rang de la Bruxelles le consideră, pe bună dreptate, adevăratele motoare ale economiei europene. De altfel, un rol important în buna desfăşurare a Strategiei 2020 îl joacă oraşele şi regiunile metropolitane din spaţiul comunitar. Un procent semnificativ – aproximativ 68 la sută – din populaţia UE este reprezentat de cetăţenii care trăiesc în zonele urbane. Dar cel mai relevant indicator statistic ne arată că peste 200 de milioane de locuitori se află în oraşe care au sub 100.000 de oameni, unităţi administrative care gestionează însă servicii şi facilităţi care deservesc o regiune întreagă. „CoR solicită Comisiei Europene să stabilească o strategie pentru elaborarea unei «Cărţi albe pentru o agendă urbană comună şi integrată», document care să stimuleze capacitatea de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi integrarea socială a oraşelor. În viziunea noastră, textul unei astfel de rezoluţii nu va putea fi elaborat fără ca structurile asociative reprezentative ale autorităţilor locale din UE să fie consultate, pentru că, în definitiv, se află cel mai aproape de cetăţean şi de necesităţile lui”, a mai completat Ion Prioteasa.

Bugetul pentru anul 2015 poate oferi şansa unei redresări susţinute prin investiţii

Şeful administraţiei doljene susţine pe de altă parte, că dezvoltarea unor astfel de zone urbane este dependentă, pe de-o parte, de viziunea instituţiilor europene, viziune tradusă în programe cu finanţare nerambursabilă, iar pe de altă parte, de strategia bugetară 2014-2020, pentru că aceasta din urmă are un impact direct asupra autorităţilor. Comunităţile locale din spaţiul comunitar se confruntă în continuare cu mari neajunsuri cauzate de criza financiară, în ciuda anumitor semne de îmbunătăţire a indicatorilor economici, dar, aşa cum este formulat şi punctul de vedere al CoR, bugetul pentru anul 2015 poate oferi şansa unei redresări susţinute prin investiţii, ameliorând astfel impactul acestei perioade dificile asupra cetăţenilor din UE. Ca atare, Comitetul Regiunilor, din proprie iniţiativă, propune un set de recomandări menite să îmbunătăţească procentul absorbţiei de fonduri europene, puternic afectat de facturile neplătite pentru perioada 2007 – 2013 către beneficiari ai fondurilor europene”, a .

 Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj şi al Delegaţiei naţionale a României la Comitetul Regiunilor

 „În concluzie, această sesiune plenară cu totul specială a Comitetului Regiunilor aduce în prim plan o serie întreagă de aspecte notabile, piese esenţiale ale mecanismului care va defini evoluţia şi dezvoltarea comunităţilor din UE în perioada următoare“