APIA: Sprijin, în sumă fixă, pentru sectorul forestier

0
74

padureÎncepând de azi, 25 aprilie 2017, MADR invită deţinătorii de terenuri forestiere încadrate în categoria terenurilor acoperite cu păduri si terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi (conform încadrării din amenajamentele silvice) din Fondul Forestier Naţional, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul funcţional I (TI) să depună la APIA cererile de sprijin aferente schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte;
Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1).

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:

25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat este de 100% iar alocarea financiară totală aferentă schemei de ajutor de stat este de 117.803.922 Euro. Pentru suprafeţele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea suportului financiar.

Cererile de sprijin pentru această schemă de ajutor de stat se depun până la 15 mai 2017 la Centrele Judeţene şi Centrale Locale ale APIA. Cererile de sprijin depuse în termenul menţionat, pot fi modificate până la data de 31 mai 2017.

Informaţii detaliate privind accesarea acestor măsuri şi regulile pentru derularea în bune condiţii a angajamentelor sunt disponibile pe site-ul APIA (www.apia.org.ro).