Peste 174.000 de lei, valoarea amenzilor acordate de inspectorii de muncă doljeni, în prima jumătate a acestei luni

2
447

În prima jumătate a acestei luni, echipe ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj au desfășurat mai multe acțiuni de verificare și control la agenții economici din teritoriu, atât pe linia „Relaţii de Muncă” (RM), cât şi pe „Securitate şi Sănătate în Muncă” (SSM). Au fost descoperite mai multe deficienţe, pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, iar activităţile de acest gen vor continua şi în perioada următoare, conform unui plan bine stabilit, în concordanţă cu prevederile legale.

A fost activitate intensă, la ITM Dolj, în prima jumătate a acestei luni. Numai pe domeniul RM au fost verificaţi 82 de agenţi economici din teritoriu, fiind constatate 39 de deficienţe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere, şi au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor depăşind 93.000 de lei. Printre abaterile constatate, s-au regăsit mai multe aspecte: persoane care desfăşurau activitate fără a avea întocmite contracte individuale de muncă; nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentară, repausul săptămânal şi munca de noapte; nerespectarea dispoziţiilor privind evidenţa de către angajator a timpului de muncă. Din cuantumul amenzilor la această categorie, cea mai mare parte, 80.000 de lei, a plecat către patru angajatori, la care au fost găsite patru persoane care lucrau „la negru”, în domeniul construcţiilor. „În această perioadă, instituţia a continuat acţiunile de informare a factorilor interesaţi despre modificările legislative în domeniul relaţiilor de muncă, în special a modificărilor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare. Acţiunile se desfăşoară atât la sediul agenţilor economici controlaţi, cât şi la sediul instituţiei şi vizează, în principal, punerea în aplicare a reglementărilor din domeniul construcţiilor şi modificărilor aduse Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi desfăşurate de zilieri”, a precizat Cătălin Tiberius Mohora, inspector şef al ITM Dolj.

Construcţiile, un domeniu cu probleme

Neregulile depistate nu au lipsit nici în ceea ce înseamnă SSM. Astfel, au fost fost efectuate 67 de acţiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 51 de sancţiuni contravenţionale (amenzi totale de 81.000 de lei), iar pentru deficienţe s-au dispus 83 de măsuri de remediere. Sunt multe cauze, de aceea redăm câteva dintre ele: neefectuarea controlului medical periodic la frecvenţa prevăzută; neutilizarea de către angajaţi a echipamentelor individuale de protecţie, cu acceptul conducătorilor locurilor de muncă; utilizarea de schele incomplete/neconforme, etc. Referitor la acest din urmă aspect, inspectorii au găsit două şantiere în care utilajele prezentau deficienţe majore: instabile , fără balustrade de protecţie, fapt care a condus la oprirea unei schele pe un şantier şi la sistarea activităţii la celălalt front de lucru. În aceeaşi perioadă, având în vedere condiţiile meteorologice favorabile începerii lucrărilor agricole, inspectorii au verificat modul de exploatare a echipamentelor de muncă din domeniu, fiind depistate trei utilaje ce nu aveau cărţile tehnice traduse în limba română, fiind dispuse măsuri de remediere. „La stabilirea tipului şi frecvenţei controalelor desfăşurate de ITM Dolj sunt avute în vedere campaniile şi acţiunile din Programul propriu de acţiuni al nostru, pe anul 2019, aspectele reclamate în petiţiile primite, nivelul de risc al activităţilor desfăşurate de către angajatori. În prezent, sunt în desfăşurare campanii de verificare a entităţilor ce utilizează munca zilierilor, a agenţilor de muncă temporară, a agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate, a celor din domeniul transportului rutier; o acţiune privind respectarea legislaţiei în exploatarea echipamentelor agricole; o alta privind obligaţiile angajatorilor de a implementa măsurile de asigurare a muncii la înălţime”, a mai spus Cătălin Mohora.

2 COMENTARII

Comments are closed.