Fenomenul de părăsire timpurie a şcolii, dezbătut în unităţile de învăţământ din Oltenia

1
380

Asociaţia “Dr. Haralambie Teodoru”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi SIVECO România, a lansat proiectul „Prevenirea şi contracararea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia”.

Potrivit organizatorilor, obiectivul general al proiectului constă în prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune, abordări informatice moderne (TIC) şi programe educaţionale integrate de furnizare a competenţelor şi abilităţilor de bază, pentru componenta remedială/corectivă, într-un sistem educaţional deschis şi incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societăţii informaţionale bazată pe cunoaştere şi progres tehnologic în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia. În acest sens asociaţia propune şi susţine atât măsuri concrete de prevenire a abandonului şcolar şi reinserţia în sistemul educaţional a celor care au părăsit şcoala cât şi programe „after school” pentru copiii care nu au posibilităţi, prin susţinerea educaţională pe tot parcursul derulării proiectului dar şi în perioada de sustenabilitate. “Valoarea totală eligibilă a proiectului POSDRU/162/2.2/S/141895, «Prevenirea şi contracararea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia», cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este de 7,959,926.50 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă aprobată este de 7,800,727.97 lei”, a precizat Raluca Rogozea, manager de proiect.

 

Asociaţia „Dr. Haralambie Teodoru” este o organizaţie asociativă născută în memoria doctorului Haralambie I. Teodoru, fost medic şef al Prefecturii Bucureştiului, care a servit ca şi chirurg şef în mai multe spitale de front în cel de- al doilea război mondial, Medic Colonel în rezervă, ulterior director al spitalului din Medgidia, având rădăcinile în Oltenia. Organizaţia grupează oameni interesaţi în sfera activităţilor de construire, dezvoltare şi susţinere a comunităţilor în care activează, cu experienţa activismului social, militând pentru respectarea egalităţii de şanse. Asociaţia grupează expertiza acumulată în cadrul instituţiilor româneşti şi europene, universităţilor române, belgiene şi franceze, cu activităţi în domeniul medical, social, juridic.

1 COMENTARIU

  1. ROMINIA A DEVENIT O COLONIE SI CUM BINE STITI IN COLONI NU SE DUC LASCOALA DECE/? DIN CAUZA SARACIEI

Comments are closed.