Clienţii CEZ Vânzare pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică

0
155

Ajutorul pentru energie electrica se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile prevăzute în contract.

cez 1Totodata, ajutorul pentru energie electrică se acordă inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiază de tarif social, în condiţiile reglementărilor emise prin ordinul preşedintelui ANRE pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate. „Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr. 70 din 31 august 2011  privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece”, se precizează într-un comunicat de presă, remis de CEZ.

În limita contravalorii energiei consumate în luna respectivă

         Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primăriile aferente comunei, oraşului sau municipiului în a cărei rază teritorială se află locuinţă de domiciliu.  „În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile prevăzute, stabilirea dreptului de primire a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţia primarului. Astfel, începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective şi nu în ultimul rând, începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea luna indiferent de data la care a fost depusă cererea”, se mai precizează în comunicat. Cuantumul lunar al ajutorului acordat prin dispoziţia primarului se acordă în limita contravalorii energiei consumate în luna respectivă.

Informaţii despre facturile de energie electrică luate în considerare la calcularea ajutorului social

cezPe de al tă parte,  ajutoarele băneşti se acordă în perioada sezonului rece, pentru lunile aferente perioadei noiembrie 2016 – martie 2017, în baza dispoziţiei primarului. „Pentru aceste luni furnizorul va emite în perioada următoare, facturi distincte care vor reflecta ajutorul acordat pentru încălzirea cu energie electrică diminuând sumele deja facturate pentru consumul de energie electrică. Principiile de emitere a facturilor de energie electrică nu vor fi schimbate, menţinându-se periodicitatea de facturare, care este lunară (pentru reglementat) şi trimestrială (pentru eligibil) şi citire a contorilor clienţilor casnici din mediul urban (la 3 luni) şi din mediul rural la 2 luni, cu citire de regularizare la 6 luni şi emitere de facturi de estimat între cele 2 citiri”. Facturile în care se va evidenţia ajutorul de încălzire se vor emite în luna imediat următoare lunii pentru care s-a facturat integral energia electrică şi vor reduce valoarea facturilor de energie pentru luna la care se acordă ajutorul, iar sumele negative reprezintă ajutorul pentru încălzire acordat din bugetul de stat, respectiv din bugetul local şi vor fi inscrise în facturile de ajutor de încălzire cu semnul minus. Totodată, în facturile care conţin ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei sunt detaliate informaţii despre facturile de energie electrică luate în considerare la calcularea ajutorului social.