Pentru că 26 de ani am bătut pasul pe loc / Recensământul zootehnic, în viteză pe final de an!

0
289

Având în vedere importanţa acţiuni tehnice de reproducţie, Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” obligă, în perioada 07 decembrie 2015 – 22 ianuarie 2016, pe toţi specialiştii din cadrul Oficiului Judeţean de Zootehnie (OJZ) Dolj să coordoneze cu responsabilitate profesională şi acurateţe tehnică o serie de lucrări, care privesc strategia de ameliorare genetică şi dezvoltarea zootehniei româneşti, pentru anul 2016. În linii mari este vorba de inventarierea efectivelor de animale din judeţul Dolj.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, serviciile de însămânţări artificiale şi control oficial al producţiei, la speciile bovine, ovine şi caprine au fost atribuite asociaţiilor de crescători de animale acreditate/autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ). OJZ Dolj va întocmi şi transmite la ANZ următoarele lucrări tehnice: catagrafia efectivelor de animale pe localităţi şi judeţ; inventarierea femelelor din circuitul de reproducţie pe specii şi rase (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline). Termenul de realizare şi transmitere la ANZ este 10 ianuarie 2016. Instituţia centrală mai cere prefigurarea programelor de reproducţie şi produşi la animale şi stabilirea metodei de reproducţie însămânţări artificiale (IA) sau montă naturală (MN) autorizată, pe specii.

Argumente pentru ameliorarea raselor

Oficialii Ministerului Agriculturii au aşteptări ca opţiunea crescătorilor în urma discuţiilor privind avantajele şi dezavantajele metodelor preferate şi impactul acestora asupra producţiilor ulterioare, în funcţie de metoda de reproducţie aleasă să fie una pentru viitor. În acest sens se vor prefigura programele de reproducţie pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline) şi sisteme de reproducţie, respectiv însămânţări artificiale şi montă naturală autorizata. La specia taurine prefigurarea programului de IA se va întocmi şi pe rase. Se vor prefigura programele de produşi pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), precum şi pe forme, respectiv produşi obţinuţi din IA (însămânţări artificiale) şi MN (montă naturală) autorizată pentru speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine. Pentru prefigurarea programelor de reproducţie vor fi respectate următoarele precizări: la efectivul de vaci catagrafiat se aplică reforma de 20%; junincile catagrafiate (viţele diagnosticate gestante), se prind toate la reproducţie; viţelele peste 18 luni, se prind toate la reproducţie; viţelele 12 – 18 luni, se prind toate la reproducţie; viţelele 6 – 12 luni, se prind la reproducţie 10%.

De sărbători, heirupism dâmboviţean!

Efectivul femel apt pentru reproducţie se programează la IA sau/şi în funcţie de caz, la MN autorizată. Pentru programarea efectivelor la MN autorizat, se ţine cont de numărul reproducătorilor autorizaţi şi de încărcătura maximă de femele pe reproducător, conform legislaţiei în vigoare. Pentru speciile bovine şi suine, după programarea efectivelor de femele la MN autorizat, diferenţa efectivelor de femele se programează la IA. Pentru speciile ovine, caprine şi cabaline efectivele de femele se programează la MN autorizat, iar acolo unde este cazul, şi la IA. Termenul de realizare şi transmitere la ANZ este 22 ianuarie 2016.