S-a reluat transmiterea la CE a cererilor de rambursare

0
203

România a reluat procesul de transmitere la Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli pentru toate programele finanţate din fonduri structurale. Decizia de a relua acest proces, care fusese întrerupt în iulie 2011, a fost luată după ce partea română a remediat deficienţele constatate în urma unei misiuni de audit a Comisiei Europene. După controalele efectuate, instituţiile româneşti responsabile – respectiv autorităţile de management şi autoritatea de audit – au aplicat o serie de corecţii, dar Comisia Europeană a solicitat şi aplicarea unor corecţii financiare suplimentare cu caracter preventiv până la finalizarea procedurii de conciliere. Corecţiile suplimentare nu sunt definitive, ci reprezintă un mecanism de protecţie iniţială care să acopere eventuale probleme.
Aceste corecţii se aplică la nivel de program, iar cuantumul lor este de 10% pentru Programul Operaţional Sectorial Transport (POS-T), Programul Operaţional Regional (POR) şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).