O investiţie de peste 30 de milioane de euro care putea fi întârziată de matrapazlâcurile Prefecturii Dolj

2
4307

Cu destulă zbatere, nu puţine diligenţe, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a obţinut mai întâi promisiunea şi apoi acceptul firmei turce Eti Gisa Sanayi Ve Ticaret A.Ş., din Tepebaşi Eskişir de a promova o investiţie la Craiova, în valoare de peste 30 de milioane de euro. E o vibraţie economică pe praful ăsta. Când cu muzica socială nu stăm prea bine. Din data de 29 august a.c., firma menţionată a înfiinţat societatea Eti European Foods Industries SA, cu sediul legal în Dolj, comuna Gherceşti, strada „Aviatorilor” nr. 10, Parcul Industrial Craiova – Clădirea Incubator de Afaceri. De ieri, o delegaţie a Primăriei Craiova, condusă de Lia Olguţa Vasilescu, se află în Turcia, reprezentanţii noii societăţi turce urmând să sosească în Bănie pentru semnarea contractului de preluare a terenului destinat construcţiei fabricii de biscuiţi, investiţia propriu-zisă fiind planificată a demara, cel mai târziu, în luna martie a anului viitor. Din discuţiile antamate anterior de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, cu preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, de bună seamă în total acord cu investiţia menţionată, a rezultat că suprafaţa de teren pe care Parcul Industrial Craiova o poate oferi nu corespunde pe deplin pretenţiilor investitorilor turci, exprimate prin scrisoarea de intenţie, fiind demarate procedurile pentru obţinerea unui perimetru de 20 de hectare, domeniu public al statului, limitrof, pendinte de T41, P 472/15, administrat momentan de SCDA Şimnic. Pasul următor l-a constituit un demers al Consiliului Judeţean Dolj la Guvernul României care, în cunoştinţă de cauză, prin ordonanţă de urgenţă, a dispus „transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ioneascu-Siseşti» – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic – în proprietatea publică a judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj”. Datele de identificare, din anexa la OUG: teren extravilan, suprafaţa totală – 200.000 de metri pătraţi, tarlaua 41, parcela 472/15. Prin hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.188/29 iulie a.c., se prevedea trecerea suprafeţei de 20 de hectare din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Dolj şi administrarea Consiliului Judeţean Dolj, viza controlului de legalitate al actelor administrative a Instituţiei Prefectului survenind prin referatul nr. 13130/1.august a.c. Până aici lucrurile au decurs ca unse, nebănuindu-se ceea ce avea să urmeze şi să ateste, încă o dată, matrapazlâcurile anterioare ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor în deplină complicitate cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.

Un TDP – ilegal atribuit – anulat în instanţă

Prin Decizia civilă nr. 1780/2012, Tribunalul Dolj a dispus anularea absolută a titlului de proprietate (TDP) nr. 13141/1 aprilie 2009, care retractase TDP nr. 12612 din 22 ianuarie 2008, conform căruia se reconstituise numitului Jormescu A. M. Călin Traian (moştenitor Gh. Căpruciu), dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 49 hectare şi 6.100 mp, în temeiul hotărârii Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 1.300/5 septembrie 2008, precum şi constatarea nulităţii procesului-verbal de punere în posesie a susnumitului. La data emiterii TDP-ului cu numărul menţionat, hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 1.300/5 septembrie 2008 era desfiinţată parţial de Judecătoria Craiova, prin Sentinţa civilă nr. 18458/27 noiembrie 2008, soluţie ce va fi menţinută ulterior şi de Tribunalul Sibiu, prin Decizia civilă irevocabilă nr. 205/18 martie 2010. În ce temei juridic fusese emis titlul de proprietate în discuţie – practică uzitată de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – numai Eugen Marinescu, directorul Direcţiei de Verificare a Legalităţii Actelor din Prefectura Dolj, şi conducerea de paie a OCPI Dolj pot oferi explicaţii organelor abilitate ale statului. Povestea nu s-a terminat cu una, cu două, cum se spune. Şi Jormescu A.M. Călin Traian a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei, cu expertiză topografică, pentru a se identifica şi stabili în mod concret, dacă el a fost pus în posesie pe terenul public aflat în administrarea SCDA Şimnic. Deşi, prin Sentinţa civilă nr. 20105/15 decembrie 2011, pronunţată de Judecătoria Craiova, se constatase acelaşi lucru: nulitatea absolută parţială a TDP nr.13141 din 1 aprilie 2009, care a retractat TDP nr. 12612 din 22 ianuarie 2008, emis pe numele lui Jormescu A.M. Călin Traian, în ceea ce priveşte amplasamentul suprafeţei de teren de 18,10 hectare, în T 41, P 467/110 şi a suprafeţei de 0,40 hectare în T19, P188, care se suprapunea cu domeniul public aflat în administrarea SCDA Şimnic. Mai spunem o dată: Judecătoria Craiova, prin Sentinţa civilă nr. 18458/2008, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 205/18 martie 2010 a Tribunalului Sibiu – date în dosarul nr. 18837/215/2008 – concluzionaseră că hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 1.300/5 septembrie 2008 nu a respectat dispoziţiile imperative din Legea nr. 213/1998 cu modificările ulterioare, care stabilesc competenţa exclusivă a Guvernului de a dispune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al unităţii administrative a terenului aflat în administrarea SCDA Şimnic şi nici prevederile HG 890/2005, în sensul că trecerea suprafeţei s-a făcut fără respectarea cerinţelor indispensabile cercetării. S-a mai concluzionat că absenţa T 41, P 472, din anexele HG 1460/2006 prin care a fost înfiinţată Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic se datorează unor erori materiale, fapt confirmat şi de expertul desemnat Danciu Ionuţ, precum şi de înscrisurile depuse, inclusiv procesul-verbal de delimitare nr. 3647/30 septembrie 2008, întocmit de Primăria Gherceşti şi vizat de OCPI Dolj. De asemenea, din Adresa nr. 155/19 martie 2012 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, rezulta că suprafeţele din T 41, P 472 şi T 17, P 187 aparţineau domeniului public al statului, iar prin Adresa nr. 149310/2 octombrie 2012 se reitera că T 41 figurează ca parte componentă a P 467 şi P 471, conform inventarierii Ordinului comun al MAAP/MAP nr. 150/2002, completată şi actualizată prin decizia preşedintelui ADS nr. 178/2008. Pentru ca în anexa protocolului de predare-primire nr. 57542/21 decembrie 2006, T 41 să fie prevăzută cu P 467, implicit suprafaţa de 66,44 hectare şi P 467 cu suprafaţa de 93,8 hectare. Prin urmare, era corectă susţinerea SCDA Şimnic în sensul că absenţa T 41, P 472 şi T 19, P 187 din anexele la HG 1.460/2006 se datorau unei erori materiale. Lungul drum spre constatarea nulităţii absolute a TDP nr. 1.314/1 aprilie 2009 şi a procesului verbal de punere în posesie premergător lua sfârşit la 16 octombrie 2012. De reţinut această dată. După cum mai trebuie reţinută şi data de 27 noiembrie 2008, şi o subliniem a treia oară, când instanţa de fond – Judecătoria Craiova – prin Sentinţa civilă menţionată mai sus (nr. 18458), care va fi menţinută de Tribunalul Sibiu prin Decizia civilă nr. 205/18 martie 2010, anula parţial hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.1.300/3 septembrie 2008. Care a pus lumea pe drumuri, exasperându-i pe mulţi. Cu cheltuielile aferente.

La OCPI Dolj nu dictează legea

Cu TDP nr. 13141/2009 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe numele lui Jormescu A. M. Călin Traian, respectivul a solicitat intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară. La OCPI Dolj se lucrează operativ. Mult n-a avut de aşteptat. Conform referatului asistentului registrator, nu existau „piedici” la înscriere, fiind îndeplinite toate condiţiile, aşa că cererea a fost admisă sub numărul 31095/10 iunie 2009. Se dispunea expres (vezi facsimil) înfiinţarea Cărţii funciare nr. 2647 Gherceşti privind imobilul situat în T 41, P 472/15 Judeţul Dolj, compus din teren extravilan în suprafaţă de 200.000 mp, având număr cadastral provizoriu 979. Paradoxal este faptul că TDP-ul cu nr. 1314/2009 (vezi facsimil), avut în vedere prin cererea introdusă pentru înscrierea dreptului de proprietate, stipula negru pe alb 40 de hectare. Eram la 9 iulie 2009. Dar să vedem ce prevede legea 7/1996 republicată în 2013 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară la art. 29 în cazul în care registratorul dispune intabularea şi înscrisul îndeplineşte condiţiile limitative. Una dintre condiţii (punctul 5) prevede prezentarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile ce poartă menţiunea „conform cu originalul”, care nu avea cum să fie prezentată. Or legea specială mai menţionează (art. 30) că dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară nu îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru validarea acestora, cererea se respinge printr-o motivare încheiată. Ce ar mai trebui demonstrat? Că la OCPI Dolj nu dictează legea şi „cârdăşia” cu Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este una totală, în sfidarea premeditată a oricăror exigenţe imperative. Am mai spus asta şi i-a durut în pălărie pe cei vizaţi. Urmează acum radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate atribuit lui Jormescu A. M. Călin Traian, care nu se poate opera decât în instanţă.

Şi acum o întrebare: dacă investitorii turci ar veni… mâine?

Un comunicat de presă al Primăriei Municipiului Craiova ne înştiinţează că o delegaţie formată din primarul Lia Olguţa Vasilescu, Marin Nicoli, directorul Parcului Industrial Craiova, şi Cristian Diaconeasa, consulul României pe probleme economice la Istanbul, se află de ieri, 22 octombrie a.c., la sediul firmei Eti Gida Sanayi ve Ticaret A. Ş. Societatea amintită va deschide, cum spuneam, o fabrică de biscuiţi la Craiova, investiţie de peste 30 de milioane de euro, contându-se pe angajarea a 350 de persoane. Produsele Eti se vând momentan în 155.000 de magazine din Turcia, 7.000 supermarketuri, iar producţia este exportată în ţări din Orientul Mijlociu, fosta Uniune Sovietică, SUA, Australia, UE, printre care şi România. Societatea Eti Gida Sanayi ve Ticaret A. Ş. are în prezent peste 6.000 de angajaţi în Turcia, este lider de piaţă pentru produsele de panificaţie, cu vânzări de un miliard de dolari în 2013. Comunicatul mai menţionează rundele de întâlniri ale primarului Lia Olguţa Vasilescu cu echipa managerială a companiei turceşti, care a deschis deja o filială în România, sub denumirea Eti European Food Industries SA, al cărei sediu social a fost stabilit în clădirea Incubator de Afaceri din Parcul Industrial Craiova.

Să admitem că, finalmente, lucrurile se vor clarifica într-un fel, deşi mai sunt paşi de făcut pentru ca demersurile primarului Lia Olguţa Vasilescu, ale preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, să fie încununate de succes. Dar dacă investitorii turci… se grăbesc în demararea investiţiei? Într-un moment în care rectificarea în cartea funciară nu este operată, apoi trecerea terenului (20 hectare) în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în vederea extinderii Parcului Industrial Craiova, încă nu s-a făcut, ca să nu mai menţionăm toate celelalte etape ce trebuie parcurse. Sigur că multe dintre aceste detalii nu erau cunoscute până acum.

Când Silviu Dumitru bătea câmpii

Din iulie 2007 până în ianuarie 2009, funcţia de prefect al Doljului a fost deţinută de „liberalul” Silviu Dumitru. Mandat scurt şi învolburat de nereguli. În termeni eufemistici. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu avea o serie de atribuţii prevăzute prin legea specială a Instituţiei Prefectului. Dar să nu divagăm. Prin adresa nr. 9967/1 august 2008 a Consiliului Judeţean Dolj, adresată Guvernului României, ministrului de Interne şi Reformei Administrative, Cristian David, se solicita preluarea unei suprafeţe de 86,36 hectare situată în comuna Gherceşti (T 41, P 472), în vederea extinderii Parcului Industrial Craiova, prin promovarea unei hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al judeţului Dolj şi administrarea Consiliului Judeţean Dolj. De fapt, era o revenire la adresa nr. 3807/12 aprilie 2007, numai că Hotărârea nr. 73/26.04.2007 a Consiliului Judeţean Dolj fusese atacată în instanţă de Instituţia Prefectului Dolj. Semn al „bunei colaborări” în interesul judeţului. De această dată era anexată şi Decizia 1192/28 mai 2008 a Curţii de Apel Craiova, prin care se respingea irevocabil şi definitiv acţiunea formulată de Instituţia Prefectului Dolj. Ce răspundea însă Silviu Dumitru ministrului Internelor şi Reformei Administrative prin Adresa 3632/10 octombrie 2008: „Considerăm că proiectul de hotărâre de Guvern privind trecerea suprafeţei de teren de 86,36 hectare din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al judeţului Dolj şi administrarea Consiliului Judeţean Dolj nu este oportună, deoarece (…) suprafeţele de teren proprietate publică ale statului trebuie puse la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar, pentru a fi reconstituite ca drept de proprietate privată beneficiarilor legilor fondului funciar”. Nu mai continuăm. În acel moment, Silviu Dumitru avea propria gândire imobiliară, arătându-se grijuliu cu tot felul de persoane din Piscu Vechi, Seaca de Pădure, Izvoare şi… Vela, care doreau terenuri – bula imobiliară era în vogă – la Gherceşti. Eventualii investitori? S-ar fi tăvălit de râs ex-reprezentantul Guvernului în teritoriu.

LAURA MOŢÎRLICHE şi MIRCEA CANŢĂR

2 COMENTARII

  1. “arhitectul” tuturor neregulilor produse in prefectura dolj pe fond funciar,este eugen marinescu.pentru ca a manjit cu terenuri procurori,judecatori,oameni din administratie,politicieni,oameni de fotbal,este lasat in pace.deocamdata.de urmarit relatia lui marinescu cu fostul sef de cabinet al lui dumitru,mogos.inclusiv la ADS central.

  2. stergeti,stergeti.ce v-a deranjat? numele lui marinescu sau al lui mogos?pentru stiinta voastra: marinescu nu este director, ci doar un amarat de sef de serviciu.dar care a imbarligat administratia judetului.cu terenuri.:)

Comments are closed.