Plata subvenţie la motorină pentru trimestrul al doilea, în următoarele zile

0
1095

APIA derulează în aceste zile plăţi în vederea acordării ajutorului excepţional destinat producătorilor de lapte, dar şi plata ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, aferent lunii iulie 2017. La acestea se adaugă plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioada 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017 (trimestrul II 2017). Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru; ceea ce pentru agricultori înseamnă o infuzie considerabilă, mai ales că lucrările agricole de toamnă sunt în plină desfăşurare.

apiaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a finalizat autorizarea la plată a cererilor pentru acordarea ajutorului excepţional destinat producătorilor de lapte, în conformitate cu Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor. Astfel, a fost autorizat la plată un număr de 10.238 cereri pentru un efectiv de 47.807 animale, cuantumul per cap de animal fiind de 227,90 euro, iar valoarea totală autorizată de 10.895.215,30 euro (48.565.443.24 lei).

Banii şi din bugetul MADR

          Suma prevăzută pentru România, pentru acest tip de ajutor excepţional, este de 10.896.083 euro, echivalent a 48.569.289,97 lei, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016 respectiv 4.4575 lei, din care: suma de 5.448.041,5 euro, echivalentul a 24.284.644,98 lei, se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul MADR pe anul 2017; diferenţa – aceeaşi valoare – se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie MADR pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”. Plăţile pentru ajutorul excepţional destinat producătorilor de lapte se efectuează până la data de 30 septembrie 2017.

          Începând de ieri, APIA va efectua plata ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, aferent lunii iulie 2017. Suma totală, la nivel naţional, autorizată la plată este de 1.244.977,86 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, pentru un număr de 28 beneficiari, care au accesat această formă de ajutor în conformitate cu HG. nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Motorina, subvenţionată cu peste 1,4 lei/litru

          motorinaDupă aprobarea Ordinului de către MADR cu cantităţile şi valoarea motorinei, APIA va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioada 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017 (trimestrul II 2017). Suma totală plătită va fi de 148.533.233,00 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul naţional, pentru un număr de 16.646 beneficiari şi o cantitate totală de motorină de 104.711.184,273 litri.

          Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru. Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017, determinate la plată de către APIA, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului sunt: sectorul vegetal – 95.853.434,382 litri motorină (135.968.451,00 lei); sectorul zootehnic – 8.662.063,991 litri (12.287.201,00 lei); sectorul îmbunătăţiri funciare – 195.685,900 litri (277.581,00 lei). Toate acestea însumează 104.711.184,273 litri motorină şi o valoare a ajutorului de stat de 148.533.233,00 lei.

Recolte diferenţiate la porumb

          Despre starea la zi a recoltatului la nivelul Doljului am aflat de la conducerea DAJ Dolj că la porumb a depăşit 80% din totalul prognozat, iar producţia medie este de 5.000 de kg/ha. În gospodăriile populaţiei s-au realizat, în medie, 3.000 kg/ha. La asociaţii familiale s-a urcat la 5.000 kg/ha. Iar la marii fermieri ai Doljului maximul a fost de 11.000 kg/ha. „Sunt şi suprafeţe cultivate cu porumb şi floarea-soarelui calamitate din cauza secetei. Totalul deja verificat este de 2.360 ha calamitate. Acum continuăm evaluările suprafeţelor afectate de secetă la alte 12 localităţi doljene, printre care Carpen – 501 ha cu porumb afectat; Vela – 885 ha cu porumb compromise; Terpeziţa – 809 ha calamitate, din care 673 ha sunt cu floarea-soarelui şi diferenţa cu porumb”, ne-a precizat ing. Liliana Săvulea, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Dolj.