Luni începe admiterea la UMF Craiova. Trei candidaţi pe loc la Medicină

0
691

medicina 1Peste 1.300 de absolvenţi de liceu s-au înscris anul acesta pentru concursul de admitere organizat de UMF Craiova. Cei mai mulţi – 621, au optat pentru Facultatea de Medicină, unde se luptă pentru unul din cele 209 locuri scoase la buget. Concurenţă mare se înregistrează şi la Farmacie – patru candidaţi pe loc, dar şi la Medicină Dentară, unde 176 de absolvenţi înscrişi aspiră la unul din cele 34 de locuri disponibile. Concursul de admitere pentru programele de studii Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie este programat luni, la ora 10.00. Două zile mai târziu, emoţii vor avea cei care susţin testul grilă pentru celelalte programe de studiu pe care UMF Craiova le derulează: Moaşe, Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, respectiv Tehnică Dentară.

Anul acesta, la Facultatea de Medicină au fost scoase la concurs 209 locuri finanţate de la buget, respectiv 80 la taxă, şi s-au înscris 621 de candidaţi. La Medicină Dentară, pentru cele 34 de locuri (buget) şi 40 (taxă) vor lupta 176 de candidaţi. Concurenţă va fi şi la Farmacie, acolo unde există 29 de locuri la buget şi 70 la taxă, iar numărul de candidaţi a ajuns la 118.

La Asistenţă Medicală numărul de locuri bugetate este de 29, în timp ce pentru taxă sunt prevăzute 95 de locuri, înscriindu-se 257 de absolvenţi de liceu. Pentru cele 14 locuri de buget şi 10 la taxă de la Moaşe s-au înscris 22 de candidaţi, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare există 19 locuri la buget şi 10 la taxă, numărul de candidaţi înscrişi fiind de 68. Nu în ultimul rând, la Tehnică Dentară sunt 92 candidaţi pentru cele nouă locuri de la buget şi 35 de la taxă.

Test grilă cu cinci variante de răspuns

În ceea ce priveşte regulile de concurs, candidaţii trebuie să ştie că dacă nu se vor prezenta conform programării pierd dreptul de a susţine admiterea din sesiunea în care au fost înscrişi. Accesul candidaţilor în sală este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei. Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, legitimaţia de concurs (eliberată la înscriere) şi pix cu mină de culoare neagră. La începutul probei de concurs fiecare candidat va primi de la şeful de sală un caiet cu subiecte, o pagină dublă, autocopiantă, cu grila de completare a răspunsurilor, instrucţiuni de completare a testelor grilă şi hârtie pentru ciorne.

În ceea ce priveşte modalitate de corectare a grilelor, fiecare întrebare oferă cinci variante de răspunsuri (a, b, c, d, e) din care sunt corecte una sau mai multe variante. Candidatul va opta pentru răspunsurile corecte şi le va marca în locul corespunzător pe grilă. Marcarea se face înnegrind complet cerculeţul cu pix de culoare neagră. Există două categorii de întrebări: cu un singur răspuns corect (complement simplu) şi cu 2, 3 sau 4 răspunsuri corecte (complement multiplu).medicina

Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor

Timpul destinat rezolvării grilei este de trei ore (respectiv două ore pentru testul cu 50 de întrebări), socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea grilelor. Potrivit regulamentului, se interzice folosirea de către candidaţi, în timpul probei de concurs, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul. La terminarea probei de concurs se va afişa baremul de corectare.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concurs, stabilit pentru fiecare profil/facultate/specializare, punctajul minim de admitere fiind jumătate din punctajul maxim. În caz de punctaje finale de admitere egale se va folosi drept criteriu de departajare media generală a examenului de bacalaureat.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la registratura UMF Craiova, în termen de 24 de ore începând cu ora şi data afişării rezultatelor concursului de admitere. Termenul de rezolvare si răspuns este de cel mult două zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.