Admitere la Facultatea de Ştiinţe / Informatică. Matematică. Chimie. Fizică. Geografie

0
316

Photo_Craiova-Virtuala(126)Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova organizează, în perioada 18 – 26 iulie 2016, înscrieri pentru cele 352 de locuri la buget. Admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat.

La Specializarea Informatică sunt 140 de locuri (buget+taxă), iar absolvenţii sunt pregătiţi pentru profesii precum: programator, analist-programator, administrator de reţea, proiectant/ administrator  baze de date, web designer, specialist în depistarea fraudelor bancare prin mijloace electronice, proiectant sisteme informaţii şi aplicaţii inteligente, profesor ş.a.

La Matematică sunt 41 de locuri la buget şi 5 la taxă. Absolvenţii sunt pregătiţi atât pentru matematică, dar au şi multe cursuri de informatică pentru acces la profesiile IT. Se pot angaja în cercetare şi învăţământ, dar şi ca programatori, în sistemul bancar-financiar, brokeraj, cadastru şi cartografie, planificarea şi optimizarea activităţilor (transport terestru, aerian), în dezvoltarea afacerilor online ş.a.

La  Chimie şi la Știinţa mediului sunt 90 de locuri (buget+taxă). Absolvenţii se pot angaja în industria chimică, petrochimică, farmaceutică, textilă, cosmetică şi alimentară, în laboratoarele pentru controlul calităţii produselor, pentru cercetare în domeniul militar, poliţie, unităţi industriale, muzee, în controlul calităţii mediului şi pot oferi consultanţă la firme de specialitate.

La Fizică sunt 60 de locuri la buget şi 5 locuri la taxă. Absolvenţii se angajează ca fizicieni medicali (optometrie, audiometrie, radioterapie etc.), în laboratoarele de fizică şi de mediu din companii naţionale şi multinaţionale, în firme IT, în domeniul fizică economică, dar şi ca profesori şi cercetători pe diverse platforme (institute private şi naţionale de cercetare).admitere

La Geografie şi Geografia turismului sunt 206 locuri (buget+taxă). Absolvenţii se pot angaja ca profesor, cercetător, hidrolog, meteorolog, topograf, expert în departamentele de protecţia mediului şi urbanism, în structuri private care realizează studii de impact, dar şi în turism ca analist, agent, ghid sau manager.

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor săi baza materială de ultimă generaţie, cea mai modernă reţea de interconectare a sălilor de curs, acces la produsele dezvoltate de Microsoft printr-un program academic de licenţiere, cazare în cămine modernizate pentru toţi studenţii din alte localităţi.

Facultatea de Ştiinţe dispune de mai mult de 60 de parteneriate cu mediul socio-economic şi cultural pentru dezvoltarea programelor de practică de specialitate şi 40 de parteneriate cu universităţi de prim rang din Europa pentru mobilitatea studenţilor.Noaptea cercetatorilor