Istoricii din România se reunesc în Bănie

0
223

Societatea de Ştiinţe Istorice din România – filiala Dolj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Consiliul Judeţean Dolj şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova organizează sâmbătă Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, cu participarea a peste 50 de profesori de istorie din învăţământul preuniversitar şi universitar, membri delegaţi ai filialelor din ţară.

Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SSIR) are o veche şi neîntreruptă tradiţie, fiind înfiinţată în anul 1949. În prezent, ea numără aproximativ 500 de membri, care activează în 29 de filiale. SSIR este o asociaţie profesională obştească, apolitică şi independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea ştiinţifică şi didactică, să-şi antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naţionale şi universale, să militeze pentru o atitudine corectă faţă de trecutul istoric şi faţă de rolul acestei discipline în şcoală.

Organizaţia se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenţilor, elevilor şi oricărei persoane interesate în domeniul ştiinţelor istorice. Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice este actualmente istoricul Bogdan Murgescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, iar preşedinte de onoare, istoricul Nichita Adăniloaie. Printre vicepreşedinţi se numără şi istoricul Sorin Liviu Damean, prof. univ. dr. la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova, iar funcţia de secretar general este asumată de prof. dr. Bogdan Teodorescu.

Consiliul Naţional coordonează activitatea SSIR în intervalul dintre două conferinţe naţionale şi este convocat de preşedintele SSIR o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. De regulă, în aceste împrejurări au fost ascultate informări ale membrilor conducerii şi ale unor preşedinţi de filiale pe teme ale activităţii curente, s-au adoptat documente, care au exprimat poziţia SSIR faţă de reforma din educaţie şi cu deosebire în legătură cu rolul şi locul istoriei în şcoală, au fost prezentate volumele revistei: Studii şi Articole de Istorie, apariţie anuală a SSIR, s-au operat modificări în componenţa Biroului Naţional Executiv, la propunerea preşedintelui SSIR.

Lucrările Consiliului Naţional se vor desfăşura începând cu ora 9.30, la Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, din strada „Petre Ispirescu” nr. 107D, etajul 4, şi vor dezbate, printre altele, tema „Formele de motivare a membrilor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi antrenarea diverselor categorii de vârstă în activităţile acesteia”. În semn de omagiu şi recunoştinţă a istoricilor craioveni faţă de profesorii lor, vor fi prezentate şi volumele „Gheorghe Buzatu. In Memoriam”, recent apărut, şi „Permanenţele istoriei. Profesorul Corneliu Mihail Lungu la 70 de ani”, publicat anul trecut.