Începe înscrierea în învăţământul preşcolar

0
161

În fosrte scurt timp, va începe procesul de înscriere/reînscriere a copiilor cu vârste între trei – şase ani în învăţământul preşcolar, în anul de învăţământ 2019 – 2020. Sunt mai multe criterii de departajare , atât generale, cât şi speciale. Prima etapă va începe pe 6 mai, este vorba de reînscriere.
Etapa de reînscriere, este vorba de copiii care au fost şi în anul precedent cuprinşi în învăţământul preşcolar, se va desfăşura în perioada 6 – 17 mai. Etapa de înscriere pentru cei nou veniţi va cuprinde două părţi: prima – între 20 mai – 14 iunie (colectare cereri între 20 mai – 7 iunie, respectiv procesarea acestora între 10 – 14 iunie), cea de-a doua – între 24 iunie – 26 iulie, cu depunerea cererilor între 24 iunie – 19 iulie, procesarea lor având loc între 22 iulie – 26 iulie . Etapa de ajustări se va desfăşura între 29 iulie – 20 august. În cazul în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor depăşeşte pe cel al locuri se aplică criterii generale şi speciale de departajare. Din cele generale fac parte următoarele: existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (sunt asimilaţi şi cei care provin din centre de plasament sau în plasament familial); este orfan de un părinte; existenţa unui frate înmatriculat deja în această unitate; existenţa unui certificat de înscriere într-un grad de handicap. Se va lua în ordinea descrescătoare, începând cu trei criterii cumulate. Cele speciale sunt elaborate de fiecare unitate în parte, , avizate de Consiliul de Administraţie aş şcolii şi trmise către ISJ până pe 18 mai. Acestea sunt aplicabile după epuizarea criteriilor generale. Unităţile de învăţământ trebuie să afişeze capacitatea instituţiei, numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare, criteriile generale şi specifice, numărul de copii înscrişi/reînscrişi zilnic.