C.N. Pedagogic “Ştefan Velovan”, gazda Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie, Etapa Naţională, Craiova 2016

0
431

C.N.Pedagogic “Ștefan Velovan” a organizat după 20 de ani o nouă ediţie a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie, Craiova 2016. După cum spuneam şi cu alte ocazii cu ceva timp în urmă, suntem posesorii unui tezaur al tradiţiei pedagogice, a învăţătorilor şi educatorilor acestui neam ce au avut şi au un rol fundamental, acela de a şlefui şi educa societatea în spiritul adevăratelor valori ce ne pot relansa ca naţiune în Europa şi în lume.

La această ediţie a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie, Craiova 2016, au participat 196 de elevi din 40 de judeţe, aceia care s-au situat pe primele locuri la Olimpiadele Judeţene de Pedagogie şi Psihologie. Spiritul acestei olimpiade ţine de identitatea liceelor pedagogice, de istoria şi tradiţia lor frumoasă. Alături de cei 196 de elevi veniţi din cele 40 de judeţe s-au regăsit aproximativ 40 de profesori evaluatori din toată ţara, colegi cu mare experienţă pedagogică, care au dorit în mod special să ajungă la această ediţie a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie, Craiova 2016. De asemenea s-au alăturat nouă şi reprezentanţi ai MENCȘ, oameni de mare carismă de la care am avut multe de învăţat. Toţi elevii au fost foarte bine pregătiţi, unii dintre aceştia reuşind să obţină note remarcabile, ceea ce i-a situat pe primele locuri. Trei reprezentante ale judeţului nostru, eleve ale C.N. Pedagogic “Ștefan Velovan”,au primit premii speciale, reuşind să impresioneze profesorii evaluatori prin justeţea abordării tezelor lor. Aceste eleve sunt: Bobaiţă A. Roxana Marina,clasa a X-a, disciplina “Teoria şi practica instruirii şi evaluării” , Ghiţă M. Elena Loredana, clasa a XI-a, disciplina „Managementul clasei de elevi” şi Tîrziu A. Alexandra Ana Maria, clasa a X-a, disciplina „Psihologie generală”. Pe parcursul a trei zile în care s-a desfăşurat olimpiada s-a simţit o stare benefică de emulaţie şi spirit pedagogic, remarcând faptul că elevii şi însoţitorii lor au rămas plăcut surprinşi de ceea ce înseamnă istoria Craiovei, “oraşul celor 1000 de boieri unde se afla cea mai aleasă nobilime din Țara Românească după cea din Bucureşti”, aşa cum ne spunea odinioară marele istoric Nicolae Iorga. Pe străzile acestei vechi cetăţi regăsim paşii poemelor lui Macedonski, expresivitatea debordantă a lui Ion Țuculescu, magia filmului lui Jean Negulescu cel mai mare regizor român de la Hollywood, geniul lui Gogu Constantinescu descoperitorul sonicităţii, şi a lui Henri Coandă inventatorul primului avion cu reacţie, şi nu în ultimul rând forţa creatoare a celui mai mare sculptor ce l-a avut acest neam şi credem că întreaga lume, Constantin Brâncuşi.

C.N. Pedagogic “Ștefan Velovan” a surprins la rândul său printr-o notă de eleganţă şi spirit haretian, îmbinând tradiţia cu modernitatea într-un mod aparte, astfel elevii prezenţi la această olimpiadă au putut vizita în curtea colegiului nostru o casă oltenească autentică de la sfârşitul secolului al XIX-lea, un adevărat muzeu etnografic ce reprezintă un testimoniu şi imbold pentru întărirea conştiinţei naţionale de care avem atâta nevoie astăzi pentru a ne regăsi identitatea. De asemenea a fost vizitată cu mare plăcere Staţiunea  Didactică Pedagogic 2014, ce însumează 2000 de pomi plantaţi (400 fructiferi şi 1600 forestieri), 2 sere, o ciupercărie şi o volieră pentru păsări. Această Staţiune Didactică înfiinţată cu doar  trei ani în urmă, reuşeşte să ofere o autonomie bio a legumelor şi fructelor pentru elevii colegiului nostru. Aceste obiective de referinţă pentru C.N. Pedagogic “Ștefan Velovan”, după modelul haretian de educaţie, au produs un respect deosebit faţă de ceea ce s-a creat în ultimii ani la liceul nostru, dar şi un plus de imagine ce a fost răspândită în întreaga ţară şi prin intermediul acestei Olimpiade de Pedagogie-Psihologie, Craiova 2016.

Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei elegante ediţii a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie, doamnei Anca Petrache – director MENCȘ, doamnei Megdonia Păunescu – consilier MENCȘ, doamnei inspector şcolar general Lavinia Craioveanu şi în mod special doamnei inspector şcolar adjunct Janina Vaşcu, domnului preşedinte al FSLI Constantin Rada, domnului Mircea Bertea – preşedinte ANLP, Colegiului Tehnic Energetic Craiova, Școlii Gimnaziale Breasta, Școlii Gimnaziale Bucovăţ, domnului Narcis Niţă unul dintre sponsorii ce au făcut posibilă întâlnirea noastră, Fundaţiei umanitare World Vision şi altor parteneri ce au fost alături de noi.

Director C.N. Pedagogic “Ștefan Velovan”,

Prof.dr. IONUŢ ADRIAN PĂTULARE