Până la sfârşitul anului 2015, 274.000 de întreprinderi au beneficiat de sprijin prin fondurile structurale şi de investiţii europene

0
156

Comisia Europeană a publicat pentru prima dată ieri, un raport intermediar privind sprijinul financiar acordat prin fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI) pentru 2014-2020. Potrivit acestuia, până la sfârşitul anului 2015, 274.000 de întreprinderi au beneficiat de sprijin prin aceste fonduri, 2,7 milioane de persoane au primit asistenţă pentru a-şi găsi un loc de muncă sau dezvolta competenţele, iar biodiversitatea a fost îmbunătăţită pe 11 milioane de hectare de teren agricol. Un milion de proiecte au fost selectate spre finanţare, totalizând aproape 60 de miliarde de euro.

corina_cretuComisia Europeană a publicat pentru prima dată un raport intermediar privind sprijinul financiar acordat prin fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI) pentru 2014-2020. „Cifrele vorbesc de la sine şi arată că suntem pe calea cea bună în ceea ce priveşte implementarea, chiar şi în condiţiile unui cadru mai ambiţios pentru fonduri, care a contribuit deja la sprijinirea reformelor structurale şi la înlăturarea obstacolelor din calea investiţiilor. A sosit momentul ca proiectele finanţate de UE să fie lansate şi, în acest scop, fac apel la statele membre să accelereze şi mai mult procesul de selectare şi de implementare…”, a subliniat Comisarul pentru politica regional, Corina Creţu.

O versiune actualizată a Platformei de date deschise privind coeziunea

Potrivit raportului Comisiei,  aproximativ 130 de miliarde de euro (20% din totalul fondurilor ESI) au fost investite până în toamna anului 2016 în întreprinderi mici, cercetare, reţele în bandă largă, eficienţă energetică şi mii de alte proiecte axate pe priorităţile strategiei UE pentru creştere şi locuri de muncă. În plus, obiectivul de a dubla utilizarea instrumentelor financiare în cadrul investiţiilor finanţate prin fondurile ESI a fost aproape atins la sfârşitul anului 2015. Odată cu publicarea raportului, Comisia a lansat o versiune actualizată a Platformei de date deschise privind coeziunea. Aceasta cuprinde o nouă secţiune de monitorizare a performanţelor investiţiilor făcute prin fondurile ESI şi măsoară nivelul de atingere a obiectivelor.

Un bilanţ este efectuat în contextul modificărilor majore introduse în 2014

euroFondurile ESI pentru perioada 2014-2020 şi cofinanţarea naţională oferă o capacitate de investiţii de 638 de miliarde de euro, din care 181 de miliarde pentru „creşterea inteligentă”, cu investiţii în cercetare şi inovare, tehnologii digitale şi sprijin direct pentru peste două milioane de întreprinderi mici. Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte anuale cu privire la implementarea celor 533 de programe cu finanţare prin fondurile ESI. Acest bilanţ este efectuat în contextul modificărilor majore introduse în 2014 pentru a spori calitatea cheltuirii fondurilor, cum ar fi concentrarea pe obiective tematice, noi condiţii prealabile pentru investiţii şi o mai mare importanţă acordată rezultatelor şi mecanismelor de măsurare a performanţei.