Exercițiul de simulare a producerii de inundații și accidente la construcții hidrotehnice, în bazinul  hidrografic Jiu

0
85

Administrația Bazinală de Apă Jiu desfășoară în perioada 22.09.2021-24.09.2021 Exercițiul de simulare a producerii de inundații și accidente la construcții hidrotehnice, în bazinul  hidrografic Jiu, pe râul Coșuștea din județul Mehedinți și pe râul Raznic din județul Dolj.

Scopul exercițiului constă în verificarea  modului de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare-alarmare a populației, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, a modului în care administrația publică locală cunoaște procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundații.

În cadrul exerciţiului de simulare a producerii de inundații, accidente la construcțiile hidrotehnice pe bazine hidrografice și județe se va verifica Fluxul informațional operativ pentru transmiterea atenționărilor și avertizărilor meteorologice şi hidrologice, până la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență (primării) şi al cetăţenilor din zonele de risc, precum şi modul de întocmire a  Rapoartelor operative/informative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, până la nivelul Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Administrației Naționale ,,Apele Române” și al Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.(fără a fi organizate deplasări în teren).

          La sfârşitul exerciţiului de simulare, șefii Grupurilor de suport Tehnic vor întocmi un Raport la nivel de bazin hidrografic, cu concluziile rezultate, termene şi responsabilităţi pentru remedierea deficienţelor, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de management a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, aprobat de către președinții CJSU din județele Mehedinți și Dolj, în care a avut loc exercițiul de simulare și vizat de directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu Craiova.

IPOTEZA  PRODUCERII  DE  INUNDAȚII PENTRU  EXERCIȚIUL  DE  SIMULARE

Pentru  îndeplinirea scopului exerciţiului s-a luat ca ipoteză depăşirea pragurilor critice de precipitaţii prognozate, sub formă de ploaie, izolat cu aspect torențial, căzute pe un sol umed, ce pot produce scurgeri importante de apă pe versanți și torenți, la care se asociază următoarele fenomene meteorologice: oraj și intensificări ale vântului, ce pe alocuri vor căpăta aspect de vijelie, context în care se prognozează creșteri bruste de niveluri și debite cu probabilitatea de depășire a COTELOR DE APĂRARE  pe râul Coșuștea, respectiv râul Raznic.

De asemenea, pentru îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare a exerciţiului se vor prognoza  și creșteri bruste de niveluri și debite cu depăşirea iminentă a COTELOR DE INUNDAȚIE și a COTELOR DE PERICOL la staţiile hidrometrice: Sisești și Corcova ( județul Mehedinți) și Breasta (județul Dolj).

Astfel, datorită creșterii bruște a nivelurilor și debitelor cu depășirea cotelor de apărare, viitura înregistrată pe cele doua râuri se vor produce și pagube din revărsare, afectând anumite suprafețe ce aparțin localităţilor specificate în scenariul exercitiului de simulare: Ilovat, Sisești, Căzănești, Corcova din judeţul Mehedinți, respectiv Grecești, Cernătești, Predești, Breasta din judetul Dolj.

 

OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN CADRUL EXERCIȚIULUI  DE  SIMULARE

 

  • Verificarea modului de functionare a fluxului informational operativ – decizional hidrometeorologic privind avertizarea – alarmarea populatiei la nivel de bazin hidrografic, la nivel de judet,pana la nivelul cetatenilor;
  • Verificarea modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, la nivel judetean, precum  si a modului in care administratia publica locala cunoaste procedurile elaborate de Ministerul Mediului si Padurilor  conform Manualului Prefectului, Manualul Primarului, pentru managementul riscului la inundatii, prevederile Planurilor de Aparare Impotriva Inundatiilor, constientizarea populatiei asupra riscului pe care il reprezinta acest tip de dezastru-inundatiile, asupra masurilor preventive si de interventie operativa ce trebuie intreprinse de fiecare cetatean in zonele supuse acestor riscuri, pentru salvarea propriei vieti si bunurilor personale, a sarcinilor, obligatiilor si masurilor ce trebuie intreprinse de fiecare cetatean pentru diminuarea si inlaturarea efectelor inundatiilor;
  • Reactia autoritatilor locale in afara  programului   normal  de  lucru  la receptionarea  avertizarilor ;
  • Respectarea corecta a fluxului informational operativ, decizional;
  • Durata de circulatie a informatiilor, modul de inregistrare  la comisiile locale a informatiilor primite si modul de actionare a comisiilor locale pentru situatii de urgenta in cazul inundatiilor;
  • Continutul rapoartelor operative ce se transmit  de la comisiile locale pentru situatii de urgenta  la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si la S.G.A;
  • Modul in care au fost alertate obiectivele socio-economice de catre comisiile locale;
  • Constientizarea populatiei asupra riscului pe care il reprezinta acest tip de dezastru inundatiile, asupra masurilor preventive si de interventie operativa ce trebuie intreprinse de fiecare cetatean in zonele supuse acestor riscuri pentru salvarea propriei vieti si bunurilor personale, a sarcinilor, obligatiilor si masurilor ce trebuie intreprinse de fiecare cetatean pentru diminuarea si inlaturarea efectelor inundatiilor.