Facultatea de Ştiinţe Sociale: Toate locurile ocupate, interes sporit, de la un an la altul

0
2543

Facultatea de Ştiinţe Sociale, din cadrul Universităţii din Craiova, şi-a consolidat statutul de la un an la altul, bucurându-se momentan de o notabilă recunoaştere, la nivel naţional. Pentru anul în curs, la specializările Istorie, Ştiinţe Politice, Sociologie, Filozofie, Relaţii Internaţionale, Asistenţă Socială, toate locurile au fost ocupate, atât la buget, cât şi la taxă, cu candidaţi, se spune, de bună calitate. Astfel, candiadţii admişi pentru licenţă, la specializarea Istorie –buget- (22), Ştiinţe Politice – 24, Relaţii Internaţionale – 19, Sociologie – 24, Filozofie – 19, Asistenţă Socială – 16, ca şi cei admişi la master –Istorie 21, Ştiinţe Politice 25, Sociologie 24, Filozofie 18-, permit conducerii facultăţii să spere îndreptăţit într-o instruire academică riguroasă. Decanul facultăţii, prof. univ. dr. Damean Sorin Liviu, cu nenumărate lucrări ştiinţifice şi cărţi publicate, va încerca mâine să obţină un nou mandat, având asigurată susţinerea cvasitotală a cadrelor universitare din facultatea menţionată, semn că s-a dovedit un iscusit manager. Dincolo de toate aceste detalii, Facultatea de Ştiinţe Sociale, prin polivalenţa ei, în privinţa specializărilor, graţie competenţei şi sârguinţei cadrelor universitare de care dispune, mediului elevat cultivat, branşat celor mai renumite facultăţi de profil europene, rămâne un vector luminos al imaginii Universităţii din Craiova.