ANIŞOARA STĂNCULESCU, candidat PMP la Primăria Craiova: ”Am soluţii viabile pentru  transportul şi distribuţia energiei termice în Craiova”

0
669

An  după an, oraşul nostru se confruntă cu aceleaşi probleme legate de energia termică, mai ales la venirea sezonului rece.

Vin la primărie să aplic soluţia cea mai bună, cea care este benefică peste tot în marile oraşe europene.

De ce nu e bună soluţia descentralizată cu centrale termice de cartier sau centrale termice de apartament?

Iată pe scurt câteva argumente greu de combătut:

  • Creşte poluarea în interiorul oraşului (mai multe coşuri de evacuare a gazelor arse) iar noi toţi vorbim de Craiova-oraş verde!
  • Are o eficienţă mult scăzută faţă de un grup în cogenerare, grup ce produce atât energie termică cât şi energie electrică.
  • Va genera consumuri mult mai mari de combustibil fosil (gaze naturale) faţă de variantă centralizată, ori tendinţa europeană este „0” emisii de CO2 până în 2050!
  • Bulversează tot oraşul! Alimentarea cu gaze naturale pentru întreg oraşul Craiova ar trebui reproiectată ca să facă loc pentru alimentarea cu gaz a centralelor de cartier sau a miilor de centrale individuale.

Care e PLANUL MEU pentru eficientizarea sistemului centralizat?

Am un plan pe care l-am construit împreună cu specialişti care mă vor ajuta ca primar să îl pun în practică. Iată principalele puncte ale acestui plan:

  • Trecerea reţelei primare de agent termic (conducte subterane şi supraterane-140 km) din proprietatea Complexului Energetic Oltenia în proprietatea Primăriei Craiova, prin înfiinţarea unei societăţi noi împreună cu fosta societate Termo Craiova, aflată în insolvenţă, cu Ministerul Economiei şi Consiliul Local Craiova. Numai în acest fel se vor atrage fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea reţelei de agent primar care, în prezent, are pierderi de agent termic de 20%.
  • Construirea unui nou grup pe gaze naturale în cogenerare de inalta eficienta la CET Craiova.Numai în acest fel se va elimina complet cărbunele din CET şi se va reduce masiv poluarea actuală cu praf, emisii de oxizi de azot şi sulf . Emisiile de CO2 vor fi reduse cu 60%. Un lucru important: Grupul energetic nou în cogenerare are deja studiul de fezabilitate întocmit şi se poate aplica la Comisia Europeană pentru finanţare din Fondul de Modernizare constituit conform art.10d din Directiva CE nr.410/2018.
  • În paralel cu construcţia grupului nou pe gaze, obiectivul meu este să facilităm montarea pe fiecare bloc, pe fiecare proprietate, a unor panouri solare astfel încât apa caldă să fie asigurată în acest mod cel puţin în timpul verii, reducând astfel consumul de gaze naturale şi implicit poluarea în municipiul Craiova. (spre exemplu, în Turcia – Antalya- nu există casă, bloc care să nu aibă panouri solare pe acoperiş).Acest proiect are finanţare 100% din fonduri europene!

 

Parte a Planului Meu este şi materializarea ideii că energia termică poate fi asigurată şi prin reciclarea deşeurilor menajere şi transformarea lor în agent termic ca un aport consistent la încălzirea oraşului.

Cum văd eu managementul deşeurilor in Craiova?

Un management eficient al deşeurilor, adaptat orientărilor europene presupune: realizarea infrastructurii pentru colectare selectivă, colectarea selectivă generalizată în vederea reciclării, introducerea  tehnologiilor noi de prelucrare (piroliza, de exemplu) a  tuturor categoriilor de deşeuri municipale.

Gropile de gunoi ale municipiului Craiova sunt aproape pline sau se vor umple în scurt timp. O tonă de deşeu menajer procesat prin tehnologia de piroliză generează:

  • 300 kg ulei de piroliză, cu un preţ mediu de 300 Eur/t
  • 400 kg de biochar, cu un preţ mediu de 84 Eur/t

Prin urmare, o tonă de deşeu generează venituri de peste 100 euro prin valorificarea uleiului de piroliză şi a biocharului rezultate.

 

Surse de finanţare sunt multiple. Totul este ca voinţa politică si expertiza să lucreze împreuna pentru accesarea lor.Iată 4 din aceste surse:

POS Mediu, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric.

POIM Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastucturii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.

Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD).

Mecanismul de redresare şi rezilienţă (MRR)

Sunt Inginerul Anişoara Stănculescu şi candidez din partea PMP la funcţia de Primar al municipiului Craiova.

#ÎnServiciulDumneavoastră

#PentruCraiovaTuturor

REDUCEM POLUAREA! ASIGURĂM CONFORTUL TERMIC AL POPULAŢIEI!

VALORIFICĂM DEŞEURILE MUNICIPALE!CREĂM LOCURI NOI DE MUNCĂ!

Acesta este angajamentul meu pentru Craiova !

 Comandat de PMP Dolj, executat de S.C. ED PRESS COM S.R.L., cod AEP 21200020.