Garanţii pentru TINEri!, un proiect iniţiat de BNS

0
79

Blocul Naţional Sindical în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca lider de proiect, alături de ceilalţi parteneri din consorţiu – Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – implementează proiectul Garanţii pentru TINEri!, unul din cele mai ample şi mai eficiente programe care s-au aplicat în ţară în ultimii 20 de ani pe segmentul de tineret. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. În acest context, ieri, la Craiova, la Sala de Conferinţe a Hotelului Lido,  s-au desfăşurat lucrările seminarului informativ adresat reprezentanţilor autorităţilor publice locale, reprezentanţilor angajatorilor locali, organizaţiilor societăţii civile, cât şi tinerilor în căutarea unui loc de muncă. „Generaţia tânără are nevoie de sprijinul societății, de implicarea tuturor actorilor instituţionali, sociali şi economici,  pentru a putea face față cerințelor din piaţa muncii şi pentru a ajunge la un nivel de trai decent la vârsta maturităţii, iar proiectul ”Garanții pentru TINEri!” vine cu soluţii concrete de sprijinire a tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi care nu deţin un loc de muncă”, a precizat Dumitru Costin, preşedintele BNS, prezent ieri, la Craiova. Au mai luat cuvântul, Doina Petre, reprezentantul Ministerului Muncii; Nicoleta Miulescu, secretarul municipiului Craiova; Marin Florea – responsabil monitorizare; Nicuşor Cotescu, inspector adjunct al ISJ Dolj, precum şi reprezentanţi ai Prefecturii Dolj; AJOFM Dolj şi alte instituţii din Craiova.

Centrul de Garanţie pentru Tineri

În cadrul proiectului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice împreună cu partenerii din consorţiu vor dezvolta un ansamblu de măsuri active dedicate tinerilor. Acest pachet de măsuri va include activităţi de informare, consiliere profesională individuală şi de grup, mediere, furnizare de programe de formare profesională, consultanţă, asistenţă şi formare profesională pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea de afaceri, stagii pilot de ucenicie, organizare de târguri judeţene de locuri de muncă în vederea integrării pe piaţa muncii a acestor categorii de tineri. Dumitru Costin i-a mai anunţat pe tinerii prezenţi în sală că începând cu luna aprilie 2014 s-a deschis Centrul de Garanţie pentru Tineri la Craiova.  „Acest centru dispune de personal calificat ce furnizează tinerilor o gamă vastă de servicii personalizate, adaptate nevoilor fiecărui participant la programul integrat de măsuri active de ocupare. Activitățile centrului vor constitui totodată instrumente de armonizare a cererii cu oferta pe piața forței de muncă, contribuind într-o manieră directă la asistarea tinerilor în vederea ocupării unui loc de muncă. Totodată, îi vor ajuta pe tineri și familiile acestora să interacţioneze cu entităţile publice locale, cu actori economici şi sociali, cu sindicatele şi patronatele, cu organizaţiile non-guvernamentale şi cu mediul de afaceri”, a subliniat liderul BNS.