Prima platformă online care îmbină e-learningul şi ofertele de pe piaţa muncii pentru studenţi

0
186

BCR, în parteneriat cu Şcoala de Valori, inaugurează prima platformă online care îmbină e-learningul şi ofertele de pe piaţa muncii pentru studenţii din România: https://laboratoruldecariere.ro/.  Aceasta este special conceput pentru a încuraja, facilita şi consolida legăturile dintre studenţi, profesori şi persoane din mediul business din România, astfel încât abilităţile dezvoltate de tineri să fie armonizate cu cerinţele existente pe piaţa muncii.

            Noua platformă de e-learning lansată de Banca Comercială Română (BCR) în parteneriat cu organizatia non-guvernamentala Şcoala de Valori, care include şi oferte de pe piaţa muncii pentru tineri, are rolul de a contribui la rezolvarea unei probleme actuale: odată ce şi-au încheiat studiile, mulţi tineri se confruntă cu dificultăţi atunci când încearcă să îşi găsească un loc de muncă. Obstacolele de care se lovesc sunt cauzate din ce în ce mai frecvent de decalajul dintre necesităţile de pe piaţa muncii şi ceea ce pot oferi studenţii în termeni de abilităţi, cunoştinţe şi competenţe. Noua platformă va conţine mai multe module de e-learning de bază care trebuie parcurse pe rând de câtre studenţi. Aceştia vor da un test la finalul fiecărui modul şi, în funcţie de trecerea lui, li se va permite accesul la următorul modul. Totodată, pe măsură ce parcurg fiecare modul, studenţii pot vizualiza şi aplica la mai multe internshipuri, care vor fi afişate în funcţie de etapa de e-learning în care se află. Tematica modulelor variază de la time management la modalităţi de a-ţi construi un CV şi de a căuta un loc de muncă sau internship. Ulterior, studenţii vor avea acces la o multitudine de module de e-learning gratuite care vor varia de la limbi străine la cursuri de iniţiere în marketing, spre exemplu.

„În România există o problemă serioasă de integrare a tinerilor pe piaţa muncii”

Platforma lansată de BCR în parteneriat cu Şcoala de Valori se bucură de susţinerea autorităţilor de profil din România, printre care Ministerul Tineretului şi Sporturilor, şi de cea a organizaţiilor studenţeşti, precum Consiliul Tineretului.  „În România există o problemă serioasă de integrare a tinerilor pe piaţa muncii, în timp ce economia are nevoie de premise de creştere sănătoasă în viitor. Acum avem la îndemână mijloacele necesare în mediul digital pentru a răspunde provocărilor economice, de formare şi educare a tinerilor. Băncile prin natura activităţii lor au capacitatea să înţeleagă şi să conecteze segmente foarte diferite de clienţi, nevoile şi potenţialul lor economic, şi de aceea pentru noi, BCR, crearea de valoare economică prin investiţii în educaţie pentru angajabilitate, este o extensie firească a activităţii noastre. Ne bucurăm, în acelaşi timp, să constatăm că instituţiile publice înţeleg rolul companiilor private şi al parteneriatelor pentru rezolvarea unor probleme de interes naţional şi încurajează cât mai multe companii private să se implice în comunitate. Doar parteneriatele între mediul public, cel privat şi societatea civilă garantează existenţa unor programe menite să sprijine tinerii, să îi ajute să înceapă o carieră în circumstanţe optime şi să îi ghideze în parcursul lor profesional. Laboratoruldecariere.ro deschide o serie de oportunităţi în acest sens, venind deopotrivă în ajutorul celor ieşiţi de pe băncile facultăţii şi aflaţi în căutarea unui job şi al angajatorilor dispuşi să mizeze pe ideile inovatoare, dedicarea şi entuziasmul tinerilor”, a declarat Dana Demetrian, vicepreşedinte Retail&Private Banking BCR.

Noi destinaţii pentru carieră

Dana Demetrian

La ora actuală, potrivit unui studiu BCR, 48,17% dintre respondenţi consideră că în România tinerii pot obţine cu greu un loc de muncă, iar, conform Institutului Naţional de Statistică, rata şomajului este mult mai ridicată în rândul proaspeţilor absolvenţi (21,6% faţă de media la nivel naţional – între 6,5% şi 7,4%). Cât despre mileniali, primul pas pe care aproximativ 60% dintre aceştia îl fac în căutarea unui job este crearea unui profil online. „Laboratoruldecariere.ro este platforma prin intermediul căreia orice student îşi poate imagina cum poate intra pe piaţa muncii şi unde poate învăţa cum să-şi dezvolte abilităţile necesare găsirii locului în economie, creându-şi cu inteligenţă planul pentru succesul personal şi profesional.  Platforma creează oportunitatea studenţilor de a schimba perspective, de a pune sub semnul întrebării contextul actual şi de a face o diagnoză cât mai clară a realităţii curente, luând în calcul şi tendinţele viitoare. Astfel, cu ajutorul platformei, studenţii stabilesc noi destinaţii pentru carieră, mai ancorate în realităţile viitoare, devenind mult mai pregătiţi în a face faţă volatilităţii, incertitudinii, complexităţii şi ambiguităţii pieţei muncii cu care aceştia încep să intre în contact”, a subliniat Silvia-Dana Bogdan, Head of Corporate Engagement Şcoala de Valori.

În ceea ce priveşte e-learning-ul, peste 70% dintre tineri declară că îi ajută mult în viaţa personală şi profesională de zi cu zi. 77,7% consideră că e-learning-ul le permite să descopere subiecte şi abordări noi, iar 74.5% recurg la el căci doresc să exploreze mai multe tematici decât cele cuprinse în curriculumul şcolar sau universitar.