Încep înscrierile în clasa pregătitoare şi clasa I

0
112

Luni, 24 februarie a.c., vor începe înscrierile în clasa pregătitoare. Regulile au rămas la fel ca anul trecut, iar părinţii au posibilitatea să aleagă orice unitate de învăţământ, dar prioritate vor avea copiii care locuiesc în circumscripţia şcolii. Potrivit metodologiei Ministerului Educaţiei, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 au obligaţia de a-i înscrie în învăţământul primar în clasa pregătitoare. De asemenea, copiii care împlinesc 7 ani până la 31 august 2014, care nu au urmat clasa pregătitoare anul trecut, pot fi înscrişi direct în clasa I.

Unităţile de învăţământ doljene au făcut deja public numărul de locuri disponibile pentru clasa pregătitoare, iar pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj s-a afişat deja arondarea străzilor şi locuinţelor din Craiova la fiecare şcoală. Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare se desfăşoară în perioada 24 februarie – 14 martie, atunci când părinţii vor completa fie online, fie la sediu şcolii cererea tip de înscriere, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 20.00.

Evaluarea psihosomatică se face până pe 11 martie

În ceea ce priveşte evaluarea psihosomatică, aceasta se va face până pe 11 martie, iar părinţii au la dispoziţie două numere de telefon pentru a-şi programa copiii: 0351.170.375 sau 0771355056. Evaluarea poate fi realizată şi în prezenţa părintelui sau tutorelui legal al copilului, dacă acesta a depus, în prealabil, o cerere în acest sens, iar rezultatul va fi comunicat în scris, în aceeaşi zi. Evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii copiilor în învăţământul primar se poate face la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educativă (CJRAE) Dolj, până pe 11 martie a.c., zilnic în intervalul orar 10-18.00. În ziua în care copiii sunt programaţi pentru evaluare, părinţii trebuie să aibă asupra lor o adeverinţă de la medical de familie cu menţiunea “clinic sănătos, apt pentru şcoală”, dar şi copii xerox ale certificatelor de naştere al copilului şi buletinului de identitate.

Ce acte sunt necesare la înscriere

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în baza unei cereri-tip de înscriere, ce se completează online sau la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Completarea cererii-tip de înscriere se face prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte, iar validarea acesteia este obligatorie. Părintele trebuie să depună în momentul completării fişei de înscriere o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ. În cazul in care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, părintele trebuie să depună şi o copie a documentului prin care se comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

“Ziua porţilor deschise”, organizată în fiecare unitate de învăţământ cu clase pregătitoare

În perioada 19 – 28 februarie, în fiecare unitate de învăţământ cu clase pregătitoare va fi organizată “Ziua porţilor deschise “, în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate. Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe în 17 martie, când are loc loc procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. În perioada 18 – 20 martie, vor fi procesate cererile părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pentru locurile rămase libere. Pe 21 martie are loc repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie. În perioada 21 – 22 martie, unităţile de învăţământ vor afişa lista candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

Din 25 martie începe a doua etapă de înscrieri în clasa zero

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc începând cu data de 25 martie a.c. Astfel, în intervalul 25 martie – 4 aprilie vor fi depuse cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Pe 11 aprilie vor fi afişate, la fiecare unitate de învăţământ, listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. Apoi, în intervalul 14 – 18 aprilie, vor fi centralizate şi soluţionate de către inspectoratul şcolar cererile părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.