SIF Oltenia: cea mai mare deţinere de acţiuni necotate

0
95

SIF Transilvania şi SIF Oltenia înregistrează mici diminuări ale activelor nete, de sub 0,9%. Pe ansamblul SIF, investiţiile pe termen scurt au suferit o uşoară contracţie de -1,1%. Ponderea investiţiilor pe termen scurt în total active a fost de 66% (68% anterior) la finele lunii ianuarie. Acţiunile cotate, care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare în valoare 4,9 miliarde lei, nu şi-au modificat valoarea şi deţin o pondere în total active ceva mai mare decât luna anterioară şi anume 69,7% ( 69,3%). Acţiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,35 miliarde lei şi reprezentau 20,3% din total active, la finele lunii raportate, sunt cu 5,1% sub nivelul anterior, respectiv 1,28 miliarde lei, şi cu 18% pondere în total active. Cea mai mare deţinere de astfel de acţiuni se regăseşte la SIF Oltenia, unde acestea au valoarea de 630 milioane lei, iar cea mai mică deţinere la SIF Moldova cu 67 milioane lei.