Sistemul de TVA la încasare a devenit opţional

0
74

Sistemul de TVA la încasare a devenit opţional şi a fost îmbunătăţit, iar noile prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2014. Ca şi anul trecut, sistemul poate fi aplicat de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, ce realizează o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei. La depăşirea acestui plafon, se trece în mod obligatoriu la sistemul de TVA cu exigibilitate normală. În cazul în care o persoană impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare şi a depăşit cifra de afaceri mai sus amintită, va depune până pe data de 25 a lunii următoare notificare pentru ieşirea din sistem prin formularul (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”. Acest formular se utilizează şi de persoanele ce aplică sistemul de TVA cu exigibilitate normală şi vor să aplice sistemul de TVA la încasare, când nu au depăşit plafonul cifrei de afaceri de 2.250.000 lei. „Persoanele ce se înregistrează în scopuri de TVA în anul 2014 au dreptul să aplice sistemul de TVA la încasare, dacă sunt interesate, încă de la înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea notificării formular 097”, se precizează într-un comunicat al Ministerului de Finanţe.

Un trimestru: prima lună, respectiv primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv

Din punctul de vedere al formularului, persoana interesată are posibilitatea să îl depună fie la registratura ANAF, fie prin poştă. Autorităţile au prevăzut faptul că acesta să fie completat cu majuscule şi să răspundă la toate rubricaţiile prevăzute. Contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial şi pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima lună, respectiv primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului IV al anului calendaristic.