Proiect european pentru integrarea tinerilor migranţi, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
503

Inspectoratul Școlar Județean Dolj implementează proiectul Erasmus+: Towards Inclusive Education For Refugee Children/TIEREF, în perioada 01.01.2018-31.01.2022, având ca scop crearea unor materiale de învățare pentru integrarea tinerilor migranți în România.

Anual, crește numărul migranților în România, iar țările de proveniență cele mai comune, atât pentru adulții, cât și pentru copiii și tinerii străini, care au drept de ședere în România, sunt Moldova, Turcia, China, Siria și Israel. Cel mai mari creșteri, înregistrate între 2015 și 2019, în rândul tinerilor sub 19 ani, au fost Moldova (136%), Israel (218%), Maroc (134%), Serbia (92%), Ucraina (82%). Cauzele migrației sunt diferite, continuarea studiilor,reîntregirea familiei sau refugierea din zonele de conflict ori război. Copiii migranți beneficiază de acces la educația românească, în sensul că pot frecventa școlile împreună cu ceilalți români. Ei au dreptul de echivalare a diplomei de studii prin CNRED, iar statul român le oferă anumite drepturi și o oarecare protecție, însă toate privilegiile lor sunt limitate. Tinerii migranți au dificultăți de a învăța limba română și de a păstra legătura cu limba maternă și nu beneficiază de sprijin suficient pentru învățarea limbii române și dobândirea unor cunoștințe specifice, corelate cu profilul anului de studiu în care vor fi înscriși. Ei nu au acces la manuale, rechizite, burse, programe de tipul „Laptele si cornul”. Statul român nu le oferă sprijin psihologic pentru cei veniți din zone de război și sunt mult afectați de bullying și discriminare. Proiectul TIEREF, în colaborare cu 500 profesori din intreaga Românie, își propune realizarea unei legislații care să conducă la îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor la învățarea limbii române și facilitarea dobândirii unor cunoștințe specifice, care să fie corelate cu profilul viitoarei pregătiri corespunzătoare anului de studiu în care va fi înscris elevul, dar șipredarea cursului intensiv de inițiere în limba română adaptat vârstei cursanților și structura pe niveluri de pregătire. Totodată, se realizează formarea continuă a profesorilor care predau limba română ca limbă străină și asigurarea accesului la învățământ gratuit, până la clasa a XII–a,a tinerilor migranți, pentru a evita situațiile în care aceștia abandonează școala datorită costurilor mari.

Ajutor pentru tinerii migranţi

Acest proiect oferă ajutor tinerilor migranți, care vor să se angajeze în câmpul de muncă al României, prin includerea celor care nu dețin documente de studii în programe de ucenicie la locul de muncă (HG nr. 423/2019), pentru a putea fi calificați și a obține un certificat de calificare. Mulți consideră că migranții nu aduc beneficii statului român, însă migranții din Republica Moldova,Siria,Turcia, China, Vietnam,reprezintă o importantă forță de muncă în România, care ajută la sporirea economiei țării, pe când cetățenii români emigrează în alte țări UE. Prin colaborarea partenerilor din România, Bulgaria, Grecia, Italia și Turcia, au fost colectate si traduse, atât în limba oficială a proiectului, cât și în limbile țărilor partenere, 87 de exemple de proiecte de buna practică, constând din manuale, fișe de lucru, videoclipuri, seturi de instrumente, jocuri de rol, precum și sfaturi de îndrumare și evaluare, care au fost puse la dispoziția cadrelor didactice, atât pe portalul proiectului, cât și pe site-ul ISJ Dolj. Versiunea română a portalului a fost accesată și materialele postate aici au fost de un real folos. “ISJ Dolj a realizat întâlniri, mese rotunde, seminarii, conferințe, instruiri pilot cu cadre didactice, în special din județul Dolj: Calafat, Bechet, Dăbuleni, Craiova, Băilești, dar și din țară, întâlniri facilitate de inspectorii de proiecte educaționale din fiecare județ. Au colaborat în acest sens și comunitățile locale din localități doljene. ISJ Dolj a creat white paper a proiectului TRIEF prin care explică fenomenul migrației, importanța creării unor drepturi pentru migranți și ne oferă o listă de activități ce urmează să fie implementate și să ajute tinerii migranți să se integreze în comunitatea lor, să aibă acces egal la educație și formare, să le simplifice procesul de obținere a dreptului de ședere în România. Migranții sunt cei care ne ajută să înțelegem multiculturalismul și să devenim toleranți și solidari. Ei contribuie la creșterea economiei românești și la promovarea non-discriminării. Sperăm acest proiect să-i ajute să se simtă în siguranță în România”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte europene în cadrul ISJ Dolj.