Peste şapte milioane de dosare electronice de sănătate au fost activate

0
340

Până în prezent au fost iniţializate peste 7 milioane de dosare electronice de sănătate. Componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), documentul conţine informaţii medicale despre pacient, colectate la nivel naţional de la toţi furnizorii de servicii medicale cu care pacientul a intrat în contact.

dosarMedicii trebuie să introducă datele pacienţilor asiguraţi şi neasiguraţi, inclusiv istoricul medical, în sistemul informatic al CNAS. Dosarul electronic va funcţiona alături de cardul de sănătate şi reţeta electronică, urmând să reducă, potrivit autorităţilor, birocraţia din sistemul sanitar. Vor fi înregistrate date despre alergii, intoleranţe, intervenţii chirurgicale, vaccinuri sau analize, care pot fi urmărite pe platforma Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Dosarul electronic de sănătate conţine informaţii medicale relevante privind starea de sănătate a pacientului, informaţii care au ca obiectiv sprijinirea medicului în activitatea sa de îngrijire a pacientului. Datele sunt colectate de la toţi furnizorii de servicii medicale cu care acesta a intrat în contact şi sunt organizate pe criteriul relevanţei medicale. Dosarul de sănătate este organizat pe cinci secţiuni: sumar pentru situaţii de urgenţă, istoric medical, antecedente declarate de pacient, documente medicale, date personale. Autentificarea se face pe baza cardului de sănătate sau a codului numeric personal.

Baza de date va cuprinde istoricul medical al pacienţilor

Dosarul electronic de sănătate le va permite pacienţilor să păstreze într-o formă standardizată şi să administreze informaţiile medicale introduse de furnizorii de servicii medicale. Datele clinice şi rezultatele investigaţiilor şi tratamentelor vor putea fi organizate pe diverse criterii şi categorii. Documentul permite accesarea sigură şi protejată a informaţiilor medicale din orice locaţie printr-o conexiune la internet şi asigură accesul privat şi securizat la datele medicale înscrise în sistem. De asemenea, permite oferirea sau limitarea accesului la datele personale şi facilitează urmărirea evoluţiei stării de sănătate şi asigurarea continuităţii în procesul medical. Oferă transparenţă actului medical şi îmbunătăţeşte controlul asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale şi reduce semnificativ timpul de acces la informaţii medicale necesare în situaţii de urgenţă.

dosar-1Şi pentru medici dosarul oferă o serie de avantaje. În primul rând, o bază de date sintetică şi sistematizată care cuprinde istoricul medical al pacientului consultat, investigat şi/sau tratat. Totodată, asigură suport complet şi cu acoperire legală pentru diagnostic, investigaţii şi tratamente; acces facil, rapid şi securizat la informaţia medicală existentă în sistem din orice locaţie, în orice moment; reducerea timpului de luare a unei decizii medicale corecte şi eficiente; intercomunicare facilă şi standardizată între medicii şi/sau între furnizorii de servicii medicale; îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor şi reducerea numărului de erori medicale; asigurarea continuităţii în procesul medical, prin monitorizarea rezultatelor investigaţiilor şi tratamentului recomandat; sursă esenţială de informaţii medicale despre pacient în situaţii de urgenţă.

Unicul proprietar al datelor conţinute în DES este pacientul

Iniţializarea dosarului electronic de sănătate se realizează de către orice medic care deţine semnătură electronică extinsă. La iniţializarea unui dosar, se va încărca din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) istoricul medical al pacientului începând cu anul 2010, din care funcţionează acest sistem centralizat.

Unicul proprietar al datelor conţinute în DES este pacientul. Acestaeste singurulcare poate accesa dosarul său de oriunde, ori de câte ori doreşte, cu ajutorul datelor de identificare personală, a matricei de securitate înmânată de medicul care constituie DES precum şi a parolei personalizate de fiecare beneficiar în parte. Tot pacientulpoate decide asupra accesului sau restricţionării utilizării datelor din propriul dosar electronic de sănătate, cu excepţia celor din sumarul pentru situaţiile de urgenţă.